Nationella Program

Kvinna i blå tröja tittar på en praktfull rabatt med dahlior i olika färgerNationella genbanken i Sverige har ansvar för att bevara de växter som främst förökas vegetativt.

I och med att de nordiska länderna undertecknat och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald (CBD) samt det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för mat och lantbruk (ITPGRFA) har de också förbundit sig till att utforma nationella program för att hantera växtgenetiska resurser inom mat och jordbruk samt deras vilda släktingar.

Varje program har en nationell koordinator. Koordinatorerna deltar i NordGens nätverk av arbetsgrupper. NordGen och de nationella programmen har ett mycket nära samarbete, som bidrar till att skapa nordiska synergieffekter genom en hög kompetensutväxling och koordinerade initiativ.

NordGen ansvarar för och bekostar bevarandet av de fröförökade odlade växtslagen, medan bevarandet av de vegetativt förökade växtslagen bekostas och utförs på nationell nivå. Det är här de nationella programmen har sin största roll, till exempel i form av inventeringar och insamlingar av växtmaterial och etablering och underhåll av nationella genbanker och klonarkiv.

Du kan få mer information om ländernas nationella program genom att kontakta de nationella koordinatorerna:

Danmark: Birgitte Lund, Landbrugstyrelsen

Finland: Elina Kiviharju, Luke

Island: Snorri Baldursson, The Agricultural University of Iceland

Norge: Linn Borgen Nielsen, NIBIO

Sverige: Jens Weibull, Jordbruksverket