Kalmardeklarationen

Bild på Kalmar slott med vatten i förgrunden.I Kalmardeklarationen från 2003 beskrivs de nordiska ländernas överordnade vision för hur NordGen ska arbeta med genetiska resurser. Det är detta dokument som utgör grunden för vårt arbete.

NordGen bildades den 1 januari 2008 när det nordiska samarbetet för husdjursgenetiska resurser, skogsgenetiska resurser och växtgenetiska resurser lades ihop till en och samma institution. Tidigare hade det nordiska samarbetet inom de tre separata sektionerna pågått sedan 1970-talet. I Kalmardeklarationen kan man bland annat läsa att alla fröprover som finns i genbanken, med undantag av säkerhetskopiorna, är under gemensam nordisk förvaltning och att de är offentligt tillgängliga.

Läs hela Kalmardeklarationen