NordGens mission och stadgar

NordGenmedarbetare står vid en disk och pratar med en kvinna med grönsaker och informationsmaterial omkring sig.NordGens mission och stadgar styr, tillsammans med andra styrdokument som internationella avtal och strategiska dokument, vårt arbete. De beskriver vad vi ska göra och i vilken omfattning.

NordGens mission lyder:

  • Vi bevarar Nordens genetiska resurser och främjar deras hållbara nyttjande inom jordbruk, trädgård och skogsbruk för nuvarande och framtida generationer.
  • Vi tillhandahåller kunskap och genetiskt material för att främja en hållbar produktion av mat- och foderproduktion och andra biobaserade lösningar i den nordiska regionens föränderliga klimat.

Stadgar

Omfattningen av vårt arbete styrs av våra stadgar. NordGens gällande stadgar godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015. I artikel 1 kan man läsa att ”Nordiskt Genresurscenter (NordGen) skall vara ett nordiskt kunskapscenter för genetiska resurser och en hållbar användning av dessa samt främja en global rättvis fördelning av nyttjande av genetiska resurser.”

Läs NordGens stadgar