Slutsålt

Tillbaka till butiken

Utbildningspaket till barn & unga

130,00 SEK

Slutsålt

Vill du odla med dina barn eller barnbarn? Kanske vill du lära dina elever om var vår mat egentligen kommer ifrån?

NordGen har utviklat et utbildningskit til barn, som kan anvendas i förskolar. Med odlingsförsök fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Vår förhoppning är att barnen under resans gång ska få ta del av både praktiska moment, som de själva ansvarar för, och inhämta kunskap gällande odling, basal växtfysiologi- och anatomi, och genetisk mångfald. Barnen kan även dokumentera händelseförloppet och använda sig av nyvunnen kunskap på olika kreativa sätt där alla fem sinnen utmanas. Vi har valt att fokusera på just sädesslag då dessa, trots sitt ganska oansenliga yttre, utgör en stor del av vår basföda och därtill är både lättodlade och har stort kulturhistorisk värde på nordliga breddgrader.

Bra matvanor skaffas tidigt i livet

Vi vuxna kan aktivt inspirera barn till att våga smaka nya råvaror och livsmedel genom att låta dem vara delaktiga i hela processen, från odling till bakning och matlagning. Då barnen deltar skapas grunden för en positiv matupplevelse och ger en konkret koppling till matens ursprung och värde – insikter som i förlängningen kan bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer.

Odlingspaketet innehåller:

  • Broschyr med information och tips om hur ni kan arbeta med odlingspaketet.
  • Frön från våra fyra vanligaste spannmål i Norden:
    Korn – Hordeum vulgare ssp. vulgare
    Havre – Avena sativa
    Råg – Secale cereale
    Vete – Triticum aestivum ssp. aestivum