Lepinlehmät tallustelevat koti laidunta

3MC – Nordiska fjällboskap

Kontakt: mervi.honkatukia@nordgen.org

 

Projektperiod: 1 November 2019 – 30 September 2022

Traditionella djurlantraser spelar en viktig roll i de nordiska ländernas kulturhistoria. Tamdjur som hållits har med tiden anpassat sig till det nordliga klimatet och möjliggjort för människor att etablera sig och leva på avlägsna platser. Det tvärvetenskapliga projektet 3MC – Nordiska fjällboskap. Kulturarv och genetiska resurser har som mål att föra vidare de finländska, svenska och norska nordliga lantrasboskapens arv till kommande generationer.

3MC-projektet ger en mångsidig inblick i de nordiska fjällboskapens historia och nutid samtidigt som projektet även blickar in i framtiden för att kunna ge stöd för bevarandeinsatserna. Genom att förstå rasens historia såväl som den djupa kopplingen mellan människa och djur kan vi öka medvetenheten och etablera samarbeten för att hitta nya sätt att utnyttja de unika egenskaperna hos den nordiska fjällboskapen – och därmed rädda dem för framtiden.


Utställningen om nordiska fjällboskap öppnar på Gävleborgs museum den 30 oktober

Banner with an illustration of nordic mountain cattle and their names snöhvit fjellblom and punakorva

Huvudkaraktärerna i utställningen är de tre nordliga fjällboskapsraserna svensk fjällras, nordfinsk boskap och norsk sidet trönderfe. Utställningen är producerad av projektet 3MC, som leds av NordGen, och Torneådalens museum. Utställningen visades förförsta gången på Torneådalens museum i Torneå från 8 april till 21 augusti 2022.

Utställningen undersöker människans och boskapens långa gemensamma färd i norr genom historiska vändpunkter, nuläget och framtidsutsikter. Den belyser till exempel evakueringen av nordfinsk boskap till Sverige undan Lapplandskriget. Evakueringen utgjorde en betydande räddningsaktion för rasens överlevnad.

Läs mer om utställningen

Tvärvetenskapligt projekt

Two images symbolising cross disciplinary work. To the left a par of hands handling a DNA sample. To the right a detil from an old herd book

Genom att kombinera olika kunskapsområden tar det tvärvetenskapliga forskarteamet fram information, som belyser ämnet ur många olika synvinlar.

– I fjällkoprojektet blir mina iakttagelser del av en större helhet. Vi kommer att utveckla en metod som är applicerbar på forskning om övriga lantrasdjur så att vi kan bevara dem för framtiden. Det är en stor fördel att kombinera expertkunskap från olika områden.– Hilja Solala, historieforskare inom djurhistoria vid Tammerfors Universitet

Arbetsormråden:

    • Historia
    • Stamböcker
    • DNA-forskning
    • Arkeologi
    • Spelutveckling

 

Läs mer om samarbetet

Ett nätverk skapas

Cattle in the field on a sunny day, resting their heads on another

Det som betytt mest för bevarandearbetet under projektets första år är de kontakter som har skapats med boskapsägare. De är viktiga för det praktiska bevarandearbetet, liksom kontakterna till intresseorganisationer och aktörer som värnar om traditioner kring boskapsskötsel.

– Jag blir helt varm i hjärtat av alla berättelser och människornas engagemang i projektet. – Mervi Hoinkatukia, Sektionsledare på NordGen husdjur

Artikeln kan läsas här:

Läs intervjun

Det är viktigt att upprätthålla nätverket, och det ska hållas aktivt även efter projektets slut. Vår grupp på facebook är öppen för alla, som är intresserade av att utbyta erfarenheter och kunskap.

 


Projektet finansieras med ett bidrag från Interreg Nord, Lapin liitto och Länsstyrelsen Norrbotten 2019-2022 och har 5 nordiska partners. NordGen är koordinator för projektet och ansvarar för utredning av stamtavla och befolkningens släktskap, spridning av resultat och implementering av applikationer. NordGen kommer också att ansvara för att etablera nätverket.

logos of 3MC project partners