Närbild på en rosa och lila ärtblomma.

Arktiska ärtor – en potentiell proteinproducent i nord

Kontakt: ulrika.carlson@nordgen.org

 

Låg temperatur och lång dagslängd sommartid i arktiska områden kräver specifik anpassning av framtida tänkbara grödor. Stigande temperaturer orsakade av klimatförändringar kommer med stor sannolikhet att möjliggöra odling av tidigare ej tänkbara grödor i dessa områden.

Ett exempel på anpassningsbara grödor är ärter, en viktig växtproteinkälla för både människor och djur. I dag importeras större delen av det växtprotein som används i Norden och en betydande del av djurfodret består av soja. Ärter har historiskt sett varit en huvudgröda i de nordiska länderna men i huvudsak förädlats för de södra delarna. I framtiden kommer behovet av sorter bättre anpassade för nordliga förhållanden med stor sannolikhet att öka.

I detta nordiska samarbetsprojekt kommer egenskaper som blomning- och mognadstid att utvärderas i fältförsök. Ett 50-tal olika ärtaccessioner från NordGen kommer att odlas på tre nordligt belägna lokaler i Sverige, Finland och Norge.

Ärter – en hållbar nordisk proteinproduktion

Projektets målsättning är att identifiera genetiska resurser av ärter (Pisum sativum) lämpade för växtförädling och/eller direkt odling i nordligt belägna områden. Fokus kommer att ligga på utvärdering av agrikulturella egenskaper av särskild betydelse för dessa regioner. I förlängningen kommer resultaten att gynna nordlig, lokal produktion av en ny proteingröda. En hållbar nordisk proteinproduktion kommer att gynna lokala lantbruksregioner, stärka nordiskt samarbete och öka livsmedelssäkerheten.

Finansiering av projektet “Ärter – en genetisk resurs för hållbar proteinproduktion i arktiska områden” har erhållits från Nordiska Ministerrådets Arktiska samarbetsprogram and NordRegio.