Flera bin kryper omkring på en vaxkaka.

Det nordiska bruna biet

Kontakt: Mervi.honkatukia@nordgen.org

 

Projektperiod 1: 2011-2014
Projektperiod 2: 2017-2019

Det bruna biet, Apis mellifera mellifera, är det bi som ursprungligen kommer från Norden. På 1900-talet introducerade biodlare andra underarter av honungsbin till de områden där det bruna biet fanns ursprungligen. Det ledde till att det bruna biet dels trängdes undan och dels korsades med de nya biarterna vilket lett till att det nordiska bruna biet klassas som kritiskt hotat idag.

NordGens arbete med det bruna biet har skett under flera år. I samarbete med experter från de nordiska länderna har statusen för de bruna bina kartlagts och en bevaringsplan publicerats. Bevaringsplanen har därefter uppdaterats i en andra version med rekommendationer. Vidare har en offentligt tillgänglig plattform (Brown Bee Wiki) som samlar kunskap om de biodlingsmetoder som är specifika för det bruna biet etablerats.  Det nordiska nätverket av biodlare och andra relevanta aktörer har även främjats. Målet med nätverket har varit att koordinera aktiviteter som rör bevarande och ett hållbart nyttjande av bruna bin.

Besök Brown Bee Wiki Läs bevarandeplanen

Foto: Bruna bin på Læsø i Danmark. © Per Kryger, Aarhus Universitet.