Green leaves of red clover leaves and a flower

De senaste tre till fyra decennierna har Europa importerat 65% av sitt protein, det vill säga omkring 35 miljoner ton sojabönor om året. Kina importerade 74 miljoner ton sojabönor 2014 (vilket motsvarar 60% av världsmarknadshandeln) och sedan 2000 har det kinesiska behovet av protein ökat stadigt på grund av ökad efterfrågan på djurprodukter. Uppskattningar tyder på att den kinesiska efterfrågan kommer att öka och nå mellan 75 och 112 miljoner ton per år till 2023. Importberoendet inom de europeiska och kinesiska jordbrukssystemen beror på bristen på inhemsk proteinproduktion i Europa och Kina.

Växtprodukter med högt proteininnehåll kan produceras av baljväxter vars proteinproduktion främst baseras på symbiotisk fixering av atmosfäriskt kväve. Detta har en positiv miljöpåverkan och bidrar dessutom med en mängd andra ekosytemtjänster såsom energibesparing, förbättring av jordens struktur och sammansättning, reduktion av utsläpp av växthusgaser och högre biologisk mångfald.

Mål med projektet

Det strategiska målet med EUCLEG är att reducera Europas och Kinas beroende av proteinimport genom att utveckla effektiva förädlingsstrategier för baljväxter som har en stor ekonomisk betydelse för livsmedelsproduktion och foder till djuren. Syftet är att främja odlandet av olika sorters grödor, öka produktionen av odlade grödor, förbättra skördstabiliteten och proteinkvaliteten bland både foderväxter som alfaalfa och rödklöver samt baljväxter som ärta, bondböna och sojaböna.

EUCLEG ska undersöka vilken potential det finns för nya användningsområden av foderväxter som livsmedel. Bearbetat, extraherat protein från dessa har ett högt näringsvärde för mänsklig konsumtion sett till att det är ett växtprotein (sammansättningen av aminosyror kan jämföras med komjölk). Foderväxter hade kunnat bli ett alternativ till kött och mjölk och på så sätt minska jordbrukets negativa miljöeffekter.

Partnerskapet inom EUCLEG, som består av både offentliga aktörer och privata företag i Europa och Kina, garanterar att kunskapen överförs från forskningen till fröindustrin.

Finansieringen för projektet ”EUCLEG – Förädling av foder- och baljväxter för att öka EU:s och Kinas självförsörjningsgrad av protein” kommer från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 och löper över en treårsperiod.

För mer informaiton, besök projektets websida.

Logo for the EU-project EUCLEG