Projektet NaNoHorse (Native Nordic Horse) undersöker genetisk variation och släktskap inom och mellan de nordiska hästraserna på en detaljerad DNA-nivå.

Tidigare information om släktskap inom hästraserna är baserad på stamtavlor eller DNA-uppgifter med få detaljer eller markörer. Med mer detaljerad information går det att göra jämförelser mellan raserna, och se hur de nordiska hästraserna har utvecklats i förhållande till varandra. Kanske har några av de nordiska hästraserna unika varianter av gener jämfört med andra hästraser som en konsekvens av lokal anpassning och unika användningsområden? Det är viktigt att dokumentera eventuella anpassningar, för att ge argument för att ta hand om rasen och vidta åtgärder för att undvika att hästraserna går förlorade.

Inom en ras kommer projektet att utreda nivån på inavel – till exempel om det finns olika områden av DNA:t med stor eller liten variation, om individerna i en ras för det mesta är ganska lika varandra eller om det finns undergrupper inom rasen. Detta kan hjälpa avelsorganisationerna och hästägarna att fatta viktiga beslut om hur avelsarbetet ska gå till, för att ta hand om rasen på bästa möjliga sätt. Analyserna ska också bidra till en mer komplett bild av den kulturhistoria som omfattar de nordiska hästraserna.

Forskningsprojektet finansierat av Stiftelsen Hästforskning, och är ett samarbete mellan forskare från NordGen NMBU (Norwegian University of Environmental and Biosciences) samt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och en representant från Norwegian Equine Center.

Bild: Saija Tenhunen