Danska lantraskor på en grön äng tittar in i kameran.

Projektperiod: 2016-2017

Tidigare studier på mjölk från Holstein, Jersey och Svensk Röd har visat att det finns signifikanta skillnader i mjölkens egenskaper. Däremot har mjölk från de nordiska lantraserna aldrig karaktäriserats på ett systematiskt sätt.

Att kartlägga mjölkens fysiska och funktionella egenskaper, exempelvis för att lära sig mer om hur väl mjölken passar för ostproduktion eller vilka hälsofrämjande egenskaper den här, skulle vara ett viktigt steg i arbetet med att främja ett hållbart nyttjande av djuren. NordMilk är ett projekt där det bildades ett nätverk med forskningsgrupper från de nordiska länderna. Målet var att främja och koordinera arbetet med att karaktärisera mjölk från lantraser av ko i Norden. NordGen agerade som sekretariat för nätverket. Projektet finansierades av Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) under 2016-2017.