Reindeer in the Arctic region

Klimatförändringarna påverkar alla biologiska processer och produktionssystem i Arktis. Ökad tillgänglighet av dess naturresurser förvandlar regionen till en viktig aktör i den globala ekonomin. Detta kommer att förändra försörjningen för nordliga människor som är beroende av marken.

Det övergripande syftet med ReiGN är att förstå hur klimatförändringar och andra processer i Arktis kommer att påverka renskötseln i Fennoscandia och hur renskötseln kan anpassa sig till dessa drivkrafter. Fennoskandisk renodling representerar ekologiska, socioekonomiska och institutionella lutningar som återspeglas i olika anpassningar och förvaltningsregimer. Genom att integrera perspektiv från natur- och samhällsvetenskap samt ekonomi kommer projektet att identifiera viktiga drivkrafter och dissekera deras effekter på branschen.

Finansiering för projektet ”ReiGN – renodling i ett globaliserande nord – motståndskraft, anpassningar och vägar för åtgärder” har beviljats ​​från NordForsk – Nordic Center of Excellence in Arctic Research.