En vit och grå ren med stora horn tittar mot kameran från ett snötäckt nordligt landskap.

Klimatförändringarna påverkar alla biologiska processer och produktionssystem i Arktis. Samtidigt innebär en ökad tillgänglighet av de naturresurser som finns här att regionen är på väg att bli en viktig aktör i den globala ekonomin. Detta kommer att innebära en förändring av hur människor som bor i området försörjer sig.

Det övergripande syftet med ReiGN är att förstå hur klimatförändringar och andra processer i Arktis kommer att påverka renskötseln i Norden och hur renskötseln kan anpassa sig till dessa drivkrafter. Nordisk renskötsel har ekologiska, socioekonomiska och institutionella aspekter som återspeglas i olika sätt att anpassa och förvalta näringen. Genom att integrera perspektiv från natur- och samhällsvetenskap samt ekonomi kommer projektet att identifiera viktiga drivkrafter och dissekera deras effekter på branschen. NordGen deltar i projektet tillsammans med flera andra nordiska institutioner.

Läs mer om ReiGN på projektets egen hemsida.

Finansiering för “ReiGN – renodling i ett globaliserande nord – motståndskraft, anpassningar och vägar för åtgärder” har beviljats ​​från NordForsk.