HemFor planteentusiaster

For planteentusiaster

Frøhvelvet og dets store og viktige misjon inspirerer idealister og planteelskere over hele verden. Frøhvelvet mottar ofte tilbud om frødonasjoner og om frivillig arbeid for å samle frø til hvelvet. Imidlertid, Svalbard globale frøhvelv er et lager og et bevaringssted kun for kopier og duplikater av frø som allerede er permanent bevart i andre genbanker. Det betyr likevel ikke at frivillig engasjement ikke verdsettes. Vi anbefaler sterkt at privatpersoner, foreninger og entusiastiske plantesamlere tilbyr sitt verdifulle frø eller sitt frivillige arbeid til etablerte genbanker, som så kan samarbeide med Frøhvelvet.

Quispe Pacco og Pacco Chipa bragte selv 750 poser med verdifulle potetfrø fra Parque de la Papa i Peru til Svalbard og inn i Frøhvelvet i august 2015. Parque de la Papa er et bondekooperativ som utvikler og forbedrer bønders landsorter av potet tilpasset høylandet i Andesfjellene, og som driver en ideell frøgenbank.

Fargerike frø av mais (Zea mays). Foto: Ove Hetland

Det rike sortsmangfoldet som finnes innen de dyrkede plantene skyldes innsatsen til tusener av bønder, hobbydyrkere og planteelskere over hele verden som har tatt vare på og oppformert plantefrø gjennom generasjoner. Dette er også stadfestet og anerkjent f.eks. i den Internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, som også de nordiske land har sluttet seg til.

Likevel, til tross for at genbanker verden over bevarer millioner av plantegenotyper, er forskere og genbankledere godt klar over at mange unike og verdifulle plantetyper fortsatt ikke er sikret i genbanksamlinger. Slikt verdifullt plantemateriale kan være landsorter som bønder holder vedlike, plantesorter som dyrkes av amatører og hobbydyrkere og det kan være ville planter som er beslektet med dyrkede arter og dermed verdifulle for framtidig planteforedling.

 

Svalbard globale frøhvelv får ofte tilbud om frødonasjoner. Fordi Frøhvelvet bare lagrer sikkerhetskopier av frø bevart i genbanker, blir slike tilbud henvist til permanente genbanksamlinger.

Ta kontakt med genbank

Så hvis du har frø av dyrkede mat- eller fôrplanter som ikke allerede er bevart i en genbank, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med nærmeste genbank for å tilby frø og samarbeid om langtidsbevaring. I Norden er NordGen den naturlige samarbeidspartner. Ellers har de store og internasjonale CGIAR sentrene forskningsstasjoner og genbanker i mange land, og de fleste land har sine nasjonale genbanker. Det finnes dessuten mange ideelle organisasjoner, som f.eks. Seed Savers, som har frøsamlinger som tas vare på med et langsiktig perspektiv.

Når frøene er bevart i en slik primærgenbank, har genbanken et stående tilbud om å bevare kopier og duplikater i det globale frøhvelvet på Svalbard. Og slik kan dine verdifulle frø til slutt bli permanent bevart med sikkerhetskopi på Svalbard.

Vi ønsker lykke til og er takknemlig for engasjement og bidrag!