HemBarnens odlingsprojekt

I samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg har NordGen påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Vi började odla i februari 2017 med frön från vete, korn, råg och havre. Här kan den som vill följa projektet.

 

Maj

När april övergick i maj hade plantorna blivit så pass höga att de behövde stöd. Några barn hjälpte till med detta och kom ganska snart på hur man kunde hjälpas åt för att förenkla processen. Inomhus påbörjade vi samtidigt att grodda frön för att närmare kunna följa utvecklingen av plantorna och se hur de bildar rötter för att ta upp vatten och den näring de behöver. Barnen informerade oss om att det börjar växa om man flyttar groddarna till jord, och att det finns växter inuti fröna. Ett barn tyckte att det luktade underbart, ett annat att de uppblötta fröna var mysiga att ta på och mjuka som kuddar.

April

Tidigt i april var det hög tid att låta plantorna flytta ut i växthuset och detta hjälpte barnen självklart till med. Det bars krukor för glatta livet och ett i stort sett tomt växthus fylldes snabbt av gröna, halvmeterlånga inneboende. Barnen betonade vikten av att inte glömma bort att vattna nu när man inte längre har krukorna ståendes inom synhåll, och att flytten utomhus inte enbart är av godo.

” Växter behöver vatten, jord, kulor och bajs”
“Plantorna vill ha vänner och kärlek”
“Maskar är växternas vänner, men verkligen inte fåglar. Och inte hundar som gräver upp växter”

Mars

Precis som vi hoppats och förväntat oss fortsatte det att växa i våra krukor och det var hög tid att mäta de olika sädesslagen. När de olika grödorna mätts fanns förhoppning om att de skulle växa ända upp till taket och börja blomma. I en av krukorna, som barnen blivit ombedda att inte vattna, kunde man nu se en märkbar skillnad då ingenting växt. “Jag tror den har drunknat”, var en av tankarna kring avsaknaden av skott i den uttorkade jorden. I slutet av mars var det återigen dags att mäta plantorna och dokumentera det barnen såg. Det fortsatte även spekuleras vilt kring slutresultatet:

“En blomma som alla kan äta, som körsbär”
“Det kommer att växa blommor, gräsblomma, kaktus, och en gång blir det taggar på den”
“Kanske blir det tomat, paprika eller gurka”
“Vi kanske kommer få grönsaker”

 

 

Februari

Försöket startade i februari månad där en grupp entusiastiska förskolebarn sådde olika sädesslag i krukor inomhus. Jord, frön av vete, havre, råg, korn och vildkorn, vatten och en extra sol i form av växthuslampor var det vi använde oss av för att påbörja vårt experiment. Många frågor rörande frönas förutsättningar för att kunna gro ventilerades och diskuterades under tiden de sattes i jorden.

En vecka senare kunde man tydligt se att fröna grott och de synliga skotten utgjorde en viktig milstolpe under experimentets första etapp.