HemKalender for innlegging av frø

Kalender for innlegging av frø

Svalbard globale frøhvelv blir normalt åpnet for ny innlegging av frø tre ganger i året. Slike såkalte “Seed Vault Openings” blir annonsert god tid i forveien, og genbanker som vil sende frø blir bedt om å tilpasse pakking og forsendelse av frø til disse datoene.
Datoer for Seed Vault Openings og eventuelt andre viktige hendelser i Frøhvelvet blir annonsert på denne siden.

I 2018 blir frø lagt inn i forbindelse med markeringen av Frøhvelvets 10 årsjubileum i slutten av februar. Over 20 genbanker fra hele verden vil benytte denne anledningen til å legge inn frø, med den norske landbruks- og matminister Jon Georg Dale tilstede. Jubileumsarrangementet gjennomføres 26. februar.

På grunn av pågående utbedringsarbeider vil det ikke bli ordinær åpning for innlegging av frø i april/mai i 2018. Neste mulighet til å legge inn frø vil bli i slutten av oktober. Dato for dette vil bli annonsert.

I 2017 ble det lagt inn frø fire ganger, i slutten av februar, i begynnelsen av mai og i september og oktober.