HemKalender for innlegging av frø

Kalender for innlegging av frø

Svalbard globale frøhvelv blir normalt åpnet for ny innlegging av frø tre ganger i året. Slike såkalte “Seed Vault Openings” blir annonsert god tid i forveien, og genbanker som vil sende frø blir bedt om å tilpasse pakking og forsendelse av frø til disse datoene.
Datoer for Seed Vault Openings og eventuelt andre viktige hendelser i Frøhvelvet blir annonsert på denne siden.

I 2020 vil Frøhvelvet bli åpnet for mottak av frø ved tre anledninger:

  1. Uke 9 (24.-27. mars)
  2. Uke 24 (8.-11. juni)
  3. Uke 44 (26.-29. oktober).