HemKalender for innlegging av frø

Kalender for innlegging av frø

Svalbard globale frøhvelv blir normalt åpnet for ny innlegging av frø tre ganger i året. Slike såkalte “Seed Vault Openings” blir annonsert god tid i forveien, og genbanker som vil sende frø blir bedt om å tilpasse pakking og forsendelse av frø til disse datoene.
Datoer for Seed Vault Openings og eventuelt andre viktige hendelser i Frøhvelvet blir annonsert på denne siden.

I 2019 vil Frøhvelvet bli åpnet for mottak av frø ved tre anledninger:

  1. Uke 13 (26.-29. mars)
  2. Uke 23 (3.-6. juni)
  3. Uke 43 (21.-25. oktober).

Datoene er koordinert med arbeidene som foregår i Frøhvelvet fram til mai-juni neste år.

I 2018 ble det lagt inn frø i hvelvet ved tre anledninger, i februar, i august og i oktober. I forbindelse med 10 års jubileet i februar ble det lagt inn frø fra hele 23 genbanker. I august ble det lagt inn frø fra fire og i oktober fra seks.