HemSkog
Date: 11.09.2018 Author: Merete Madslund Category: Husdjur, Skog, Svalbard globale frøhvelv, Växter

Det nordiske samarbejde for genetiske ressourcer var samlet til fejring fredag den 7. september 2018, da NordGen markerede sit 10-års jubilæum med en festdag, hvor der blev sat fokus på mangfoldigheden og vigtigheden af arbejdet med bevaring og bæredygtig brug af genetiske ressourcer i Norden.   150 gæster deltog i…

Date: 28.08.2018 Author: Sara Landqvist Category: Skog

Efter den varma och torra sommaren i de skandinaviska länderna har frågan om klimatförändringar blivit högaktuell. Men inom skogsindustrin, där man måste planera för vad som händer om 60–100 år, har arbetet med anpassningar för ett nytt klimat pågått länge. I framtiden kan nya arter och proveniens komma att bli…

Date: 14.08.2018 Author: Sara Landqvist Category: Skog

NordGen Skogs konferens 2018 kommer att hållas i Tuusula, norr om Helsingfors den 18-19 september. Temat för konferensen är “Ny skog för framtida behov – användning av avancerade metoder och tekniker för föryngring”.   Det här årets skogskonferens kommer NordGen att arrangera i samarbete med Evira, det finska Livsmedelssäkerhetsverket och…

Date: 03.07.2018 Author: Sara Landqvist Category: Skog

Danmark är måhända inte världens största skogsnation. Men visste du att danskarna är föregångare i arbetet med att hitta frönkällor som är resistenta mot Asksjuka? I september har du möjligheten att lära dig mer om detta och många andra intressanta ämnen på NordGen Skogstemadag. NordGen Skog är i första hand…

Date: 11.04.2018 Author: Sara Landqvist Category: Skog

Idag anordnas NordGen Skogs temadag i Akueyri på norra Island. Mer än 150 deltagare från skogsnäringen har kommit hit för att lära sig mer om tillgången på frö och trädförädling – viktig information som krävs för att bygga en robust skog som klarar av även framtidens utmaningar.   – Tanken…

Date: 29.01.2018 Author: Sara Landqvist Category: Skog

Visste du att nötskrikan kan användas för att plantera ekar? Och att ett av de största hoten mot de unga plantorna är älgar och rådjur? Det är några av slutsatserna efter en workshop som anordnades med hjälp av medel från NordGen och SNS skogstipendium.   Fram till den 15 februari…