HemSkog
Datum: 13.12.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Tack vare ett stipendium från NordGen och SNS kunde Johanna Carlsson åka till Tyskland och lära sig mer om skogsplantförökning med alternativa metoder. Nu har du också chansen att göra en liknande resa. Ansök om ett skogsstipendium innan den 15 februari.   Vanligtvis börjar ett träd växa när ett frö…

Datum: 12.11.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

NordGen Skog verkar i nära samarbete med sitt eget råd för skoglig föryngrelse. I rådet finns representanter från akademiska institutioner, statliga myndigheter och privata företag. Alla arbetar de för att främja det nordiska samarbetet inom skogsnäringen och bidra till att vi har starka, motståndskraftiga skogar med bred genetisk mångfald. En…

Datum: 18.09.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Ser du en skugglik figur som smyger runt  i en fröplantage behöver du inte vara orolig. Det är helt normalt och skuggan jobbar troligen med att öka fröskörden. Det var ett av många intressanta budskap när representanter från Nordens skogsnäring träffades i Tusby, Finland, den här veckan för att delta…

Datum: 11.09.2018 Författare: Merete Madslund Kategori: Husdjur, Skog, Svalbard globale frøhvelv, Växter

Det nordiske samarbejde for genetiske ressourcer var samlet til fejring fredag den 7. september 2018, da NordGen markerede sit 10-års jubilæum med en festdag, hvor der blev sat fokus på mangfoldigheden og vigtigheden af arbejdet med bevaring og bæredygtig brug af genetiske ressourcer i Norden.   150 gæster deltog i…

Datum: 28.08.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Efter den varma och torra sommaren i de skandinaviska länderna har frågan om klimatförändringar blivit högaktuell. Men inom skogsindustrin, där man måste planera för vad som händer om 60–100 år, har arbetet med anpassningar för ett nytt klimat pågått länge. I framtiden kan nya arter och proveniens komma att bli…

Datum: 14.08.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

NordGen Skogs konferens 2018 kommer att hållas i Tuusula, norr om Helsingfors den 18-19 september. Temat för konferensen är “Ny skog för framtida behov – användning av avancerade metoder och tekniker för föryngring”.   Det här årets skogskonferens kommer NordGen att arrangera i samarbete med Evira, det finska Livsmedelssäkerhetsverket och…