HemHusdjur
Datum: 08.01.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Svartvit Färöhäst står på en grön bergssluttning

Nyligen träffades ett nordiskt nätverk för lantraser av häst för första gången i en workshop som NordGen arrangerade i Oslo. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och stödja insatserna som görs för att bevara hästraserna i de olika länderna och främja ett hållbart användande av dem. Ett konkret resultat…

Datum: 29.11.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Två bruna kor av rasen Finnko tittar in i kameran på en grön äng

Den här veckan arrangerar NordGen Husdjur en workshop om optimal bidragsselektion i Oslo. En stor del av kursen rör mjukvaruprogrammet EVA som kan användas för att övervaka risken för inavel och ge rekommendationer för optimal avling. EVA finns tillgängligt för gratis nedladdning via NordGens hemsida. Deltagare från både nordiska och…

Datum: 04.10.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Northern Finncattle

NordGen har, tillsammans med flera samarbetspartners, fått medel för att samla in och sprida kunskapen om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och Sverige. Lokala aktörer är viktiga i projektet som bland annat syftar till att få fler, särskilt unga personer, att förstå kopplingen mellan vår kulturhistoria och dessa djur. Dessutom…

Datum: 16.09.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås.

Idag flyttar NordGen Husdjur till Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet (NMBU) i Ås söder om Oslo. Flytten kommer att ge ett ännu tätare samarbete med den forskning som sker inom husdjursgenetiska resurser. NMBU ligger fortfarande bara ett stenkast från NordGens Husdjurs tidigare kontor på Norskt institut för bioekonomi (NIBIO). Det…

Datum: 02.09.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Finncattle

Bland flera av våra nordiska husdjursraser finns det så få individer kvar att vi riskerar både inavel och förlust av värdefull genetisk mångfald om vi inte tänker oss för när vi avlar nya djur. Därför har NordGen utvecklat mjukvaruprogrammet EVA som övervakar inavelsrisken och ger avelsrekommendationer. Låter det intressant? Välkommen…

Datum: 27.08.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur, Skog, Uncategorized @skand, Växter

Under tiden som Skandinavien och Finland kunde njuta av härlig sensommarvärme bjöd Island istället in till lantbruksministermöte i regn och kyla. Men det var med varm hand de nordiska ministrarna hälsades välkomna för att diskutera bland annat NordGen och PPP-samarbetet. Ministrarna informerades om status för NordGen och beslutade att en…