HemHusdjur
Datum: 29.09.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

I doktorsavhandlingen “Genes, Gastronomy and Gratitude – The development and future of the conservation of native breeds” har Ulla Ovaska gjort fallstudier av hur arbetet med att bevara dels finska lantraser och dels den ryska boskapsrasen Yakutian Cattle, ser ut. Ovaskas huvudsakliga forskningsfrågor rör hur man över tid sett på…

Datum: 30.08.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

NordGen erbjuder en spännande tjänst i en professionell och internationell arbetsmiljö. NordGen har en ledig tjänst som sektionsledare för avdelningen Husdjur i Ås, Norge. Det är en intressant placering med ett varierande och utvecklande arbetsuppgifter inom området hållbar hantering av husdjurs genetiska resurser, i både de nordiska länderna och på…

Datum: 20.06.2017 Författare: Anne Kettunen Kategori: Husdjur, Husdjur

Genetic diversity and population structure of Swedish sheep breeds was studied using pedigree data and molecular genetic information. Both pedigree information and microsatellite genotypes showed that inbreeding has been successfully managed in the ancient Gute sheep breed, despite it being a small local population. The population structure of five Swedish…

Datum: 30.03.2017 Författare: Anne Kettunen Kategori: Husdjur

A newly published book Genomic management of animal genetic diversity (ed. Kor Oldenbroek) describes the use of genomic technology to define breeds, to measure diversity and to assess important features in the history of breeds affecting the present genetic diversity. The book outlines both in vivo and in vitro management…

Datum: 15.10.2016 Författare: Anne Kettunen Kategori: Husdjur

The Icelandic leader sheep has been known to exist in Iceland ever since the settlement of the country over 1100 years ago. The Icelandic leader sheep is considered as a subpopulation within the Icelandic sheep. In the middle of the 20th century the population experienced a major bottleneck due to…

Datum: 17.09.2016 Författare: Anne Kettunen Kategori: Husdjur

Sweden has updated its national action plan for the conservation of farm animal genetic resources. The document (in Swedish only) can be found on the website of the Swedish Board of Agriculture.