HemHusdjur
Datum: 18.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

NordGen Husdjur är ett service- och kunskapscenter som arbetar för att säkra en hållbar förvaltning av våra husdjursgenetiska resurser. Avdelningen kommer nu att utvecklas ytterligare när Mervi Honkatukia tar över som sektionsledare.   På NordGen Husdjur jobbar vi för att främja att de djur som har en koppling till mat…

Datum: 03.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

  Riskstatusen för sex ursprungliga norska boskapssorter har kartlagts i en ny fallstudie.  Studien, som utförts med en multiindikatorsmetod anpassad för franska förhållanden visade att sorterna kunde anses som ej utrotningshotade. Men författaren understryker att för att hitta skillnader som kan som kan påverka riskstatusen behöver indikatorerna anpassas till lokala…

Datum: 06.12.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur, Husdjur, Skog, Växter

I dag skickar NordGen hjärtliga gratulationer till Finland på 100-årsdagen! Och även om vi alls inte ringaktar ett sekels historia så vill vi presentera några finnar som faktiskt är ännu äldre än sitt land.   Finnfår Om du skulle ta en promenad på den finländska landsbygden är det troligt att…

Datum: 29.09.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

I doktorsavhandlingen “Genes, Gastronomy and Gratitude – The development and future of the conservation of native breeds” har Ulla Ovaska gjort fallstudier av hur arbetet med att bevara dels finska lantraser och dels den ryska boskapsrasen Yakutian Cattle, ser ut. Ovaskas huvudsakliga forskningsfrågor rör hur man över tid sett på…

Datum: 30.08.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

NordGen erbjuder en spännande tjänst i en professionell och internationell arbetsmiljö. NordGen har en ledig tjänst som sektionsledare för avdelningen Husdjur i Ås, Norge. Det är en intressant placering med ett varierande och utvecklande arbetsuppgifter inom området hållbar hantering av husdjurs genetiska resurser, i både de nordiska länderna och på…

Datum: 20.06.2017 Författare: Anne Kettunen Kategori: Husdjur, Husdjur

Genetic diversity and population structure of Swedish sheep breeds was studied using pedigree data and molecular genetic information. Both pedigree information and microsatellite genotypes showed that inbreeding has been successfully managed in the ancient Gute sheep breed, despite it being a small local population. The population structure of five Swedish…