HemSvalbard globale frøhvelvExperter uppmanar världens ledare att investera i genetisk mångfald

Experter uppmanar världens ledare att investera i genetisk mångfald

Datum: 06.12.2018 Författare: Merete Madslund Kategori: Svalbard globale frøhvelv, Växter

Genetisk mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna producera mat i en värld med klimatförändringar. Från Katowice och NordGens side event på COP24 höjer experter nu rösterna för att världens ledare måste prioritera det viktiga arbete som utförs av genbanker, innan det är för sent.

Thor Gunnar Kofoed kommer från Bornholm. Som lantbrukare har han på nära håll sett utmaningarna som jordbruket ställts inför de senaste två somrarna med extrema väderhändelser.
-Under tiden som andra tittar på Facebook tio gånger i timmen, tittar bönder på väderprognosen istället. Vi kan hantera våta perioder, men om vi inte får något regn är det inte bara så enkelt att vi kan bevattna. Vi måste hitta nya lösningar för mer torktåliga grödor och nyckeln till det finns i fröna som bevaras i genbanker, säger Thor Gunnar Kofoed, som också är vice ordförande i danska intresseorganisationen Landbrug og Fødevarer.

Behov av att öka matproduktionen

Det arbete som genbanker utför med att bara genetisk mångfald får överlag inte särskilt mycket uppmärksamhet, men det är otroligt viktigt. Liva Kaugere, Natural Resources Officer vid FAO, som deltog i NordGens event tillsammans med Thor Gunnar Kofoed, berättade att vi idag förlitar oss på tre sorters majoriteten av världens befolkning idag.
Vi måste öka vår matproduktion med 70% till 2050. Och eftersom förutsättningarna för jordbruket förändras behöver vi även utveckla våra grödor. Det är därför genetisk mångfald är så viktigt, säger hon.
Jon Magnar Haugen, en anna av paneldeltagarna och seniorrådgivare på det norska Lantbruks- och matdepartementet håller med.
Vi är ett litet land. Vi kan inte lita på att stora företag utför växtförädlingen åt oss. Genom att utveckla våra grödor kan vi lyckas med att öka matproduktionen jämfört med en business-as-usual situation, säger han.

Väldigt ovanlig sommar

– Den här sommaren var väldigt ovanlig eftersom det torra och varma vädret låg kvar så länge. Det berodde på att jetströmmar, ett band med starka vindar, svepte runt Europa i flera månader. Detta ledde till höga temperaturer och låg markfuktighet som ytterligare förstärkte de torra förhållandena, säger Martin Stendel, klimatforskare på DMI.

– Den här typen av “blockerande mönster” uppträder naturligt då och då men det finns allt starkare bevis för att klimatförändringarna resulterar I fler och längre blockerande mönster. Dessutom, eftersom varm luft kan bära mer vattenånga kan vi även förvänta oss att de värsta skyfallen kommer att bli ännu kraftigare. Lantbrukare kommer med andra ord behöva vänja sig vid en annan verkligheten när de ska odla vår mat i framtiden.

Vi måste agera nu

För att lantbrukarna ska kunna anpassa sig till en framtid med klimatförändringar behövs växtförädling. Men ingen växtförädling är möjlig utan den genetisk mångfald som genbanker som NordGen arbetar för.
Arbetet som utförs av oss, och våra kollegor runt om i världen, är en förutsättning för hela framtidens matproduktion. Idag är vårt arbete viktigare än någonsin eftersom den genetiska och biologiska mångfalden minskar samtidigt som vi behöver den för att anpassa våra grödor till klimatförändringarna. Det är av största vikt att världens ledare agerar nu för att stärka institutionerna som arbetar med genetisk mångfald., Snart kan det vara försent, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.