HemSkogDags att söka NordGens och SNS skogsstipendium!

Dags att söka NordGens och SNS skogsstipendium!

Datum: 17.12.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Spruce branch in front of conifer forest

Arbetar eller studerar du inom skog? Har du en idé för en workshop eller vill du delta i ett seminarium? Kanske skulle du vilja resa och besöka ett företag som kan lära dig mer om ditt arbetsområde? Missa i så fall inte möjligheten att få ett stipendium från oss. Ansökan till NordGen och SNS:s skogsstipendium har nu öppnat.

Att föra samman folk i de nordiska länderna för att utbyta kunskap och nätverka leder till en mängd fördelar. Det är därför som NordGen Skog samarbetar med Samnordisk skogsforskning, SNS, för att möjliggöra nordiskt samarbete inom skogsområdet, bland annat genom att utlysa årliga stipendier för de som arbetar eller studerar inom skogsområdet.

Stipendierna ska bidra till nordisk nytt genom att stödja utbildning eller kunskapsutbyte, främst för personer som arbetar skogsfrö- eller plantproduktion, regenereringsmetoder eller trädförädling i de nordiska länderna. Varje sökande kan tilldelas upp till 20 000 NOK. Summan ska i första hand användas till att täcka resekostnader.

Sista dag för att skicka in din ansökan är den 15:e februari 2020.

Skicka in din ansökan till NordGen/SNS:s skogsstipendium via den här länken.

I april kommer de utvalda stipendiaterna att annonseras. Vi kommer att ta hänsyn till genusbalansen när vi tar beslut om vilka som tilldelas stipendierna.

Här nedan kan du läsa om vad tidigare stipendiater använt pengarna till.

Vi ser fram emot din ansökan!

Hög tid att söka stipendium från SNS och NordGen Skog

The jay is an expert at planting oak