HemOm å deponere frø

Om å deponere frø

Før en genbank kan sende frø til Frøhvelvet må depositøravtalen underskrives. Prosessen fra første kontakt om frødeponering mellom en genbank og NordGen fram til frøene er vel på plass i Frøhvelvet er vist i nedlastbar fil om Seed deposit process.

I henhold til depositøravtalen er det tre viktige betingelser som genbanker og institutter må innfri for å kunne deponere frø i Frøhvelvet:

  1. Genbanken må ha frømaterialet langtids- og permanent bevart i sin egen genbank, inkludert rutiner og kapasitet for å oppformere og produsere nytt frø når det er nødvendig.
  2. Duplikater av frø som skal sendes til Frøhvelvet må være lagret også hos en annen samarbeidende genbank før de sendes til Svalbard, slik at frøporsjoner i Frøhvelvet blir sikkerhetskopi nr 2. (NordGen løser dette ved å ha sin første sikkerhetssamling hos Århus Universitet sin avdeling i Årslev på Fyn).
  3. Genbanken må skrive under på at de, fra sin egen genbank, stiller frø av det genetiske materialet som er deponert i Frøhvelvet, til disposisjon for planteforedling, forskning og utdanningsformål. Dette er i tråd med bestemmelser i Den internasjonale plantetraktaten, og Frøhvelvet er på denne måten med på å sikre at genressurser er bredt tilgjengelig for utvikling av framtidig matproduksjon og at de ikke privatiseres.
Genbankene som sender kasser og pakker med frø til Svalbard oppfordres til å merke sine esker og bokser med navn, opprinnelsesland, logoer etc. Mangfoldet av flagg og logoer understreker at Svalbard globale frøhvelv er et globalt samarbeidsprosjekt, også når det gjelder land og partnere.

Prosessen

Once the depositor agreement has been signed, the depositor prepares the accession list. Guidelines and template could be found here. The accession list should be submitted to NordGen at least six weeks before shipment. NordGen validates and uploads the data preliminary in the Seed Portal database, provides an Import permission document from the Norwegian Food Authority and gives a go for shipment. Address for the shipment of seeds can be found below.

The depositing gene bank chose their own logistic partner for the shipment of seed boxes/parcels to Oslo Airport, Gardermoen in Norway, where NordGens partner Jetpak, takes over the responsibility for further transfer to Svalbard. The sender should forward the Airway Bill Number (AWB) provided by the freight company to NordGen, which makes it possible to track the shipment on its way to Svalbard.

For å sikre at intet annet enn frøposer tas inn i Frøhvelvet blir alle pakker og bokser med frø scannet i sikkerhetskontrollen på Longyearbyen flyplass før frøene tas inn i lagerhallen.

Gratis lagerplass

Deponering og lagring av frø i Frøhvelvet, inkludert håndtering av frøforsendelser på Svalbard er et tilbud fra den norske stat og er gratis. Genbanken som sender frø må selv dekke utgifter til pakking og frakt av frø, i første etappe til Gardermoen og deretter videre transport til Longyearbyen, som besørges av fraktselskapet Jetpak.

Fordi NordGen ikke har permanent bemanning på Svalbard må forsendelser av frø gjøres til bestemte datoer for såkalte Seed Vault openings, som blir annonsert i god tid (se Kalender). Håndtering av frøkasser og -pakker som ankommer Svalbard gjøres av NordGen og omfatter scanning i sikkerhetskontrollen på Longyearbyen flyplass og merking av frøkassene med instituttkoder, boksnumre og tildelt plass i lagerhyllene. Når frøene er vel på plass i Frøhvelvet sendes en melding til genbankene med bilde og bekreftelse på at kassene er kommet fram til sitt endelige bestemmelsessted. Dernest blir database og Frøportal oppdatert med korrekte tall for frøporsjoner, arter og hvilke genbanker som har deponert frø i hvelvet.

Adresse frøforsendelser:

Jetpak
Fridtjof Nansens vei,
Gardermoen airport
N-2061 Gardermoen / Norway
Phone + 47 63 94 54 00

Notify:
Svalbard Global Seed Vault
Attn.: NordGen / Åsmund Asdal
Phone + 47 91 36 51 66