HemSkogDu missar väl inte vår temadag?

Du missar väl inte vår temadag?

Datum: 17.10.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Tallfrön. Foto: Pekka Helenius

Varje år produceras det 350 miljoner skogsplantor i Sverige. Merparten av dessa kommer från ett förädlat frö. Ska vi nå målet att ha väl växande skogar där den biologiska och genetiska mångfalden är tryggad krävs det att vi säkrar kompetensförsörjningen.

 

NordGens temadag för skog anordnas imorgon, den 18 oktober i Umeå i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen.  Den är öppen för allmänheten och ger möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande mellan skogliga frö- och plantproducenter, forskare, studenter och andra inom frö- och plantområdet.

Förmiddagen utgör en del av kursen Silviculture and Forest Management Planning på jägmästarprogrammet och temat är plantproduktion i praktiken. Denna del är på engelska.

Eftermiddagen är på svenska och tar bland annat upp:

  • Skogsodlingskampanjer och föryngringsnormer under 100 år.
  • Uppföljning av föryngringsresultat och möjligheter att återkoppla till plantproducenter.
  • Skogsodlingsmaterialets strategiska betydelse i den skogliga värdekedjan.
  • Framtidens skogsodlingsmaterial med möjligheter och risker.
  • Nordiska förädlingsprogram för gran och tall.
  • Hur kan morgondagens föryngringssystem se ut?
  • Arbetsuppgifter och kompetensbehov inom frö- och plantproduktion. Vad behöver en nyutexaminerad jägmästare kunna för att bidra?

Temadagen är öppen för alla intresserade, båda förmiddag och eftermiddag.

Datum: 18 oktober 2018
Tid: kl 09:15-16:15
Plats: Skogis kårhus, SLU i Umeå.