HemSvalbard globale frøhvelvEn miljon fröprover bevarade när Globala Frövalvet fyller 10 år

En miljon fröprover bevarade när Globala Frövalvet fyller 10 år

Datum: 23.02.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Svalbard globale frøhvelv

Under de första tio årens drift har NordGen burit in tusentals fröprover från hela världen för säker Långtidslagring i det Globala Frövalvet på Svalbard. Måndagen den 26:e februari 2018 markerar årsdagen för den officiella invigningen, något som sammanfaller med att antalet fröprover i Frövalvet överstiger en miljon. Samma dag samlas även representanter från en mängd olika genbanker i Longyearbyen för att diskutera vikten av att bevara den naturresurs som våra växters genetiska mångfald utgör.

 

Det Globala Frövalvet har mer än en gång jämförts med Fort Knox. På den avlägsna ö-gruppen Svalbard, bara 130 mil från nordpolen, ligger Frövalvet med sina skrovliga väggar, som karvats ut ur den massiva bergmassan. Visst kan likheten vid en första anblick te sig logisk. Men faktum är att Frövalvet vaktar ett innehåll som mer värdefullt än någon guldreserv.

– Här vilar nyckeln till vår förmåga att även i framtiden säkra att världens växande befolkning har mat att äta, säger Lise Lykke Steffensen, direktör, NordGen.

Drivs genom trepartsavtal

Svalbards Globala Frövalv har byggts, ägs av och bekostas av den norska staten. Organisationen CropTrust bidrar med en del av finansieringen under tiden som NordGen har ansvar för den dagliga hanteringen av allt som rör Frövalvet. Allt detta regleras i ett trepartsavtal. Det är också NordGen som, på uppdrag av de tre parterna, arrangerar 10-årsjubileéet.

– Det här ett sällsynt tillfälle när vi samlar experter från alla jordens hörn för att prata om hur vi på bästa sätt bevarar våra grödors genetiska mångfald, säger Åsmund Asdal, frövalvskoordinator, NordGen.

Norges lantbruksminister, Jon Georg Dale, kommer också att närvara vid firandet, liksom Nordiska Ministerrådet, FAO och representanter från näringslivet. Men merparten av besökarna som kommer till Svalbard är genbanksrepresentanter som har praktisk erfarenhet av fröbevaringsarbete.

– Många av deltagarna som kommer till 10-årsfirandet har lagt åratals arbete på att kunna skicka fröer till Frövalvet. De har trotsat torka, översvämningar, kalla somrar, indragen finansiering och i vissa fall även krig för att kunna säkerställa att även kommande generationer ska ha tillgång till våra växters genetiska arv. Det blir ofta väldigt känslosamt när de får se sina fröer här, bevarade för eftervärlden, säger Åsmund Asdal.

Svalbard Global Seed Vault Coordinator Åsmund Asdal in front of the Seed Vault.

Mångfalden minskar

För den som inte är invigd i genbankernas värld kan det kanske vara svårt att förstå varför det här med genetisk mångfald egentligen är så viktigt. Visst är det bra ut en kulturhistorisk synvinkel om vi kan odla samma sorts mat som våra förfäder gjorde. Men den breda bas av egenskaper som många olika växtsorter kan bidra med, den genetiska mångfalden, är också den palett som utgör grunden för att vi ska kunna utveckla nya växtsorter som står emot nya sjukdomar och ett förändrat klimat.

– Här på Svalbard är klimatförändringarna särskilt tydliga. Isarna smälter och ekosystemen förändras. Samma sak kommer att hända längre söderut. Finns det då äldre släktingar till havre som är bra på att stå emot slagregn, eller en bortglömd variant av råg som klarar långa torrperioder kan vi ta fram nya växtsorter som kan föda även våra barn och barnbarn i en värld som har helt andra förutsättningar än idag, säger Lise Lykke Steffensen, direktör NordGen.

Fullspäckat program

Tioårsjubileet innebär ett fullspäckat program för deltagarna med såväl en spännande workshop som en 10-årsdeponering av fröer och en dansföreställning som är utarbetad med inspiration från Frövalvets viktiga uppdrag att bevara den genetiska mångfalden.
– Den genetiska mångfalden är lite som en låda med målarfärger. Med många färger i olika nyanser kan vi måla otroligt vackra tavlor. Med bara en färg blir det näst intill omöjligt. På samma sätt behöver vi bevara våra växters alla nyanser och egenskaper för att säkerställa att vi kan föda jordens befolkning även i framtiden, säger Lise Lykke Steffensen.

Här kan du läsa hela programmet (på engelska) för 10-årsfirandet av Svalbard Global Seed Vault den 25-27 februari, 2018.