HemVäxterForskare och växtförädlare ger nio råd för bättre klimatanpassning av det nordiska jordbruket

Forskare och växtförädlare ger nio råd för bättre klimatanpassning av det nordiska jordbruket

Datum: 09.05.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

PRESSMEDDELANDE:

Bilda ett nordiskt kompetenscentrum, utöka forskningen, dra nytta av den nordiska frösamlingen och fortsätt utveckla samarbeten mellan den offentliga och privata sektorn. Det är några av råden som representanter från nordiska universitet, växtförädlingsföretag och lantbruksorganisationer ger i en ny rapport som fokuserar på vad Norden behöver göra för att möta klimatförändringarna inom jordbruket.

De två senaste somrarna, med mycket respektive lite regn, tydliggjorde vad klimatförändringarna kan innebära för jordbruket i Norden. Skördarna blev mindre än normalt och många bönder tvingades skicka sina djur till nödslakt på grund av brist på foder. För att minska risken för liknande scenarion i framtiden höjer nu Nordens ledande forskare, lantbruksorganisationer och växtförädlare rösten. Med nio rekommendationer uppmanar de Nordens politiker och tjänstemän att arbeta för att framtidssäkra jordbruket.

Det handlar om att säkra att jordbruket kan både motstå och anpassas till de många utmaningar som klimatförändringarna för med sig. För oss i Norden kan ett varmare klimat även leda till positiva effekter. Men för att inte missa några möjligheter och uppnå största möjliga nytta behövs ett långsiktigt arbete. Och det görs mest effektivt på en nordisk nivå, säger Annette Olesen, växtförädlingschef Lantmännen.

Viktig pusselbit

Rekommendationerna i den nya rapporten pekar även på vikten av att långtidssäkra och kartlägga genetiska resurser, försöka få fler att utbilda sig inom växtforskning samt investera i pre-breeding. Rapporten är en viktig pusselbit i hur framtida investeringar i det nordiska jordbruket bör utformas.

Rekommendationerna har satts samman av de främsta experterna inom området. Nu hoppas vi att de leder till krafttag för att säkra vår framtida matproduktion i Norden. Klimatförändringarna är redan här. Vi kan inte vänta längre, säger Lise Lykke Steffensen, direktör för NordGen.

De nio rekommendationerna är att:

  1. Etablera ett nordiskt kunskapscenter för att främja forskning och växtförädling med slutmålet att utveckla nya växtsorter som kan bidra till att säkra framtidens matproduktion i Norden.
  2. Främja insatser som kartlägger egenskaper hos genetiska resurser som är viktiga för jordbruket.
  3. Garantera att genetiska resurser bevaras på ett säkert och långsiktigt sätt.
  4. Fortsätta utveckla det nordiska samarbetsprojektet mellan offentlig och privat sektor inom växtförädling.
  5. Säkerställa att Norden har ett etablerat nätverk för fältförsök.
  6. Stödja forskning inom områden som är viktiga för klimatanpassning av vår matproduktion.
  7. Stödja forskning inom områden som mildrar klimatförändringarnas effekter, såsom täckodling, odling av perenna grödor och annan koldioxidsänkande odling.
  8. Uppmuntra forskning kring både dagens huvudgrödor i Norden och nya, potentiella grödor.
  9. Forma en gemensam nordisk utbildning för växtförädling och närliggande ämnen.
Rapporten Nordic Agriculture and Climate Change: Mitigation and Adaptation är resultatet av en workshop som arrangerades av NordGen och NordForsk, två institutioner som lyder under Nordiska Ministerrådet.

Kontaktuppgifter:

Annette Olesen,växtförädlingschef Lantmännen
+46 706 94 66 37

Lise Lykke Steffensen, direktör NordGen
+46 738 17 12 15

NordGen (Nordiskt Genresurscenter) är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kompetenscenter för genetiska resurser. Vi arbetar under Nordiska Ministerrådet med syftet att bevara och underlätta nyttjandet av genetiska resurser kopplade till mat, jordbruk och skogsbruk. 
Vi finns i Alnarp (Sverige), i Ås (Norge) samt på nordgen.org.