HemSvalbard globale frøhvelvFrön av akut hotad växt lagrad i Frövalvet tillsammans med nya frön från 34 andra genbanker

Frön av akut hotad växt lagrad i Frövalvet tillsammans med nya frön från 34 andra genbanker

Datum: 25.02.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Svalbard globale frøhvelv
Frölåda från NordGen inuti Svalbard Global Seed Vault

Spädlosta är en akut hotad grässort. Idag bevarade NordGen den och andra växter för framtiden genom att lägga in frön från dem i Svalbard Global Seed Vault. Fröinläggningen, som är den största i frövalvets historia sett till antalet deltagande genbanker, bevittnades av Norges statsminister, Ghanas president och omkring 80 experter på biologisk mångfald från hela världen.

Frön som bevaras i världens genbanker brukar ligga i frysar som håller en temperatur på cirka – 18°C. Samma temperatur fick deltagarna uppleva utanför Svalbard Global Seed Vault när de bevittnade frövalvets största fröinläggning hittills med 35 deltagande genbanker idag. NordGen, som ansvarar för all fröhantering i frövalvet, kunde samtidigt välkomna åtta nya genbanker som lade in frön för allra första gången.

Det är fantastiskt att se vilken tillit hela världen visar genom att låta oss säkra deras ovärderliga genetiska resurser. Att få vara en del av detta initiativ, att hantera frön som skickats från hårt arbetande genbanker och därmed bidra till en mer hållbar värld, är ett ansvar som NordGen ödmjukt axlar, säger NordGens direktör, Lise Lykke Steffensen.

Mångfald av frön

Mer än 65 000 fröprover lades in i Frövalvet den här gången. Koriander från Marocko, vilt emmervete från Israel, inhemska rissorter från Costa Rica och sesamfrön från Thailand är bara några exempel. Från de nordiska länderna kommer den här gången tre frölådor med nästan 2000 olika fröprover från en mängd olika arter som exempelvis korn, bönor, gurka och havre. Detta är den elfte gången NordGen lägger in säkerhetskopior av den nordiska frösamlingen i Svalbard Global Seed Vault.

Johan Axelsson Det innebär att nästan 27 000 av våra totalt 33 000 frön finns lagrade i Frövalvet nu. För de nordiska länderna innebär det en extra nivå av säkerhet för de genetiska resurser som behövs för att anpassa vårt jordbruk till framtidens utmaningar, säger Johan Axelsson, som är ansvarig för NordGen frölaboratorium.

Johan Axelsson berättar också att bland de fröer som skickats till Svalbard den här gången finns den akut hotade grässorten spädlosta. Spädlosta är ett litet lilafärgat gräs som trivs i betesmarker. Men just nu finns den bara kvar på ett fåtal platser i Sverige och Danmark. Svenska Naturvårdsverket har utarbetat en bevarandeplan för växten. 

Spädlosta och de övriga 33 000 frösorter som NordGen har ansvar för att bevara är viktiga för att ställa om det nordiska lantbruket till klimatförändringarna. Fröerna utgör grunden för Nordens växtförädling som behövs för att producera framtidens mat, säger Lise Lykke Steffensen.

Högprofilerade gäster

NordGen driver Svalbard Global Seed Vault i samarbete med det norska mat- och lantbruksdepartementet samt den internationella organisationen Crop Trust. Tillsammans har de tre partnerna bjudit in representanter från genbanker i hela världen att följa med sina frön till Svalbard den här gången för att bland annat delta i en konferens om hur genetisk mångfald är avgörande för framtidens matproduktion och för att uppnå FN:s globala mål får hållbar utveckling. Även Norges statsminister samt hennes kollegor från FN:s grupp av ambassadörer för de globala målen var på plats och deltog i händelserna på Svalbard.

Erna Solberg Den här fröinläggningen är särskilt läglig med tanke på att 2020 är året då delmål 2,5 av det globala målet 2, ingen hunger, ska vara uppnått. Delmålet uppmanar världssamfundet att trygga den genetiska mångfalden av grödor och lantbruksdjur, säger Norges statsminister Erna Solberg i ett uttalande.