HemVäxterBidrag från Danmark hjälpte oss komma ikapp med grobarhetstest

Bidrag från Danmark hjälpte oss komma ikapp med grobarhetstest

Datum: 07.12.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

Excellent germination results from Mediterranean Barley, harvested in 1989.

Grobarhetstester är ett väldigt viktigt arbete inom genbanksvärlden. Det behövs bland annat för att kontrollera att varje accession fortfarande är av bra kvalitet, men också för att undersöka att varje fröprov verkligen innehåller rätt art. Men arbetet med att göra grobarhetstester är både dyrt och tidskrävande.

 

År 2015 beviljades NordGen bidrag från danska NaturErhvervstyrelsen, som i dag heter Landbrugs-og Fiskeristyrelsen.

– Bidraget beviljades för tre år, med syftet att hinna med grobarhetstester av 5 000 accessioner som inte hunnits med på grund av bristande resurser, säger Jette Nydam Hansen, Genetic Resources Officer at NordGen.

Före 2015 utförde NordGen runt 3 000 grobarhetstester varje år. Men med pengarna från NaturErhvervstyrelsen har ytterligare en person kunnat anställas i frölaboratoriet. Det har lett till att NordGen bara under förra året kunnat utföra grobarhetstester på 5 100 olika accessioner.

– Tack vare de här pengarna har vi lyckats utföra alla grobarhetstester som vi låg back med. Så nu är vi i fas igen, säger Johan Axelsson, ansvarig för frölaboratoriet.