HemSvalbard globale frøhvelvGenbank med nära relation till de nordiska länderna deponerar frön på Svalbard

Genbank med nära relation till de nordiska länderna deponerar frön på Svalbard

Datum: 27.03.2019 Författare: Merete Madslund Kategori: Svalbard globale frøhvelv, Växter
Mr Lerotholi Qhobela er Senior Programme Manager of the Ex Situ Conservation ved SPGRC.

Mr Lerotholi Qhobela er Senior Programme Manager of the Ex Situ Conservation ved SPGRC.

Idag bar NordGen in en ny omgång frön i Svalbard Global Seed Vault. Den här gången är det den regionala genbanken SPGRC i Zambia som deponerar material. Samarbetet mellan genbanken och de nordiska länderna har pågått under flera decennier. Vi är därför glada att kunna meddela att både SPGRC och dess nationella center är opåverkade av cyklonen Idais framfart. Men det finns många andra utmaningar som genbanken behöver hantera.

 

Det är nu mer än trettio år sedan SPGRC grundades med ekonomiskt och tekniskt stöd från de nordiska länderna. Som en regional genbank, koordinerar SPGRC arbetet som utförs av 12 olika nationella center för växtgenetiska resurser i SADC-regionen. SADC står för Southern Africa Development Community.

Frø forberedes til spiretests.

– Alla de 12 nationella genbankerna är ansvariga för den växtgenetiska mångfalden i sitt land. Men de duplicerar sina frön och skickar även till oss här på den regionala genbanken i Lusaka. Vi är den centrala genbanken som de nationella genbankerna förlitar sig på. Vi duplicerar sedan vidare fröna för säker lagring på Svalbard, säger Lerotholiu Qobela, Senior Programme Officer för Ex Situ-samlingen vid SPGRC.

SPGRC deponerade frön i Svalbard Global Seed Vault för första gången 2012. Den här gången lägger de in 1 023 olika fröprover från olika sorters majs, durra, hirs, bönor och andra grödor som är viktiga i regionen.

Olika förutsättningar
SPGRC står för SADC Plant Genetic Resources Centre och samlar olika länder som har olika ekonomiska förutsättningar.

– Alla länder kan inte göra så mycket som de skulle vilja när det gäller växtgenetiska resurser. En så enkel sak som ett strömavbrott kan göra att samlingarna de har och alla resurser som krävts för att samla in dem, kan förstöras, säger Lerotholi Qobela.

En studerende fra University of Zambia oplæres i genbankens procedurer for håndtering af frø.

Det ekonomiska stöder från de nordiska länderna avslutas 2010, när medlemsstaterna SADC tog över ansvaret. De har också samarbete med och stöd från internationella samfund som Bioversity International, FAO och Crop Trust.

– Vi är vana vid att arbeta hårt för att kunna ta del av fördelarna från de internationella samfunden, men det är inte lätt. Vi måste gå igenom komplicerade processer för att säkerställa att resurserna används på rätt sätt. Vi får stöd för en del av våra aktiviteter men vi hade uppskattat ännu mer. Det behövs insatser, inte bara här på det regionala centret utan även ute i de nationella genbankerna.

Inventering behövs efter cyklonen Idais
När NordGen bär in SPGRC:s frön och sätter dem på hyllorna i Svalbard Global Seed Vault har det gått nästan tre veckor sedan cyklonen Idais drabbade Afrikas östra kust – något som ledde till många döda och en enorm förödelse i stora dela av Mozambique, Malawi och Zimbabwe. Som tur är klarade sig de nationella genbankerna i området utan några skador, men ledarna för dem har uttryckt stor oro för att stormen kan ha lett till att viktiga, traditionellt odlade växtsorter försvunnit. Nu är det viktigt för dem att göra en ordentlig inventering av hur läget ser ut.

– Vi lever i en svår tid med så många olika sorters hot mot våra genetiska resurser. Det vi kunde se med cyklonen i Malawi och Mozambique är ett av de mer tydliga exemplen på genetisk erosion, säger Lerotholi Qobela.

Åsmund Asdal, Frøhvelv koordinator hos NordGen, sætter bokse med frø fra SPGRC på plads.

Balans behövs i utvecklingen
Men regionen har även andra problem att hantera. Länderna i södra Afrika ser, precis som resten av världen, ett skifte där en allt större del av befolkningen lämnar landsbygden för att bosätta sig i städer istället. Områden som tidigare odlades omvandlas till bostäder, något som leder till att många värdefulla genetiska resurser försvinner.

– Det sker en enorm utveckling i vår region. Och det finns ett tänkesätt där hybris leder till att den genetiska mångfalden minskar. Allt fler börjar till exempel använda sig av GMO-grödor istället för att odla traditionella lantsorter. Men vi kan inte stoppa den här trenden för vi vill ju också att vår befolkning ska dra fördel av utvecklingen. Vi behöver hitta en balans mellan behovet av mat och behovet av att behålla en bred genetisk mångfald.

Frøene hos SPGRC opbevares i folieposer eller, som her, i glasflasker.

Viktigt med förståelse
Lerotholi Qobela nämner också ett annat viktigt område som gäller alla världens genbanker – behovet av att få övriga samhället att förstå varför det är så viktigt att bevara en bred genetisk mångfald.

– De flesta förstår inte hur värdefulla genbanker är. De tycker att arbetet vi gör bara är att ödsla tid och pengar. Men det finns bevis på att den genetiska mångfalden minskar i snabb takt och det påverkar vår möjlighet att producera mat. Men människor söker uppenbara fördelar, och det är svårt att synliggöra hur varje individ gynnas av genetisk mångfald. Det finns fortfarande en stor barriär mellan folks förståelse för genbanksarbete och maten som ligger på deras tallrikar.

Lerotholi Qobela pausar en stund för att fundera och fortsätter sedan.

– Men det är vi som arbetar på genbankerna som måste prata om detta. Vi måste sända budskapet på ett mer begripligt sätt. Vi behöver ändra människors tankesätt så att de inser hur viktigt det är att investera i genbankernas arbete innan mångfalden har försvunnit helt.