HemSkogGlöm inte anmäla dig till NordGen Skogs konferens i Finland!

Glöm inte anmäla dig till NordGen Skogs konferens i Finland!

Datum: 14.08.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

NordGen Skogs konferens 2018 kommer att hållas i Tuusula, norr om Helsingfors den 18-19 september. Temat för konferensen är “Ny skog för framtida behov – användning av avancerade metoder och tekniker för föryngring”.

 

Det här årets skogskonferens kommer NordGen att arrangera i samarbete med Evira, det finska Livsmedelssäkerhetsverket och Finlands Jord-och skogsbruksministeriet.

Den 18:e september hålls själva konferensen på Hotel Gustavelund, under tiden som den 19:e september är vikt för en exkursion i närområdet.

Konfernsen kommer att hållas på engelska.

De områden som kommer att tas upp på konferensen och exkursionen inkluderar:

  • Bruk av stordata i foryngelseskjeden
  • Nye metoder for overvåking av plantefelt
  • Hvordan kan forskning løse problemer ved frøproduksjon for gran?
  • Ny teknologi ved produksjon av granplanter – somatisk embryogenese, lyskvalitet i dyrkingsfasen etc.
  • Fremtidig sykdomsrisiko ved produksjon av skogplanter

Registrering och mer information

 

NordGen Skog arbetar för ett bevarande och hållbart nyttjande av skogsgenetiska resurser, genom att vara ett forum för forskare, anställda och ledare som arbetar med skogsgenetik, frön, plantor, plantlager och föryngring, samt genom att underlätta flödet av vetenskaplig information och kunskap mellan dessa grupper.