HemSkogGlöm inte att registrera dig till NordGen Skogs temadag!

Glöm inte att registrera dig till NordGen Skogs temadag!

Datum: 03.07.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Askeskuddsjuke er forårsaket av soppen askeskuddbeger (Hymenoscyphus pseudoalbidus). Foto: Halvor Solheim/NIBIO

Danmark är måhända inte världens största skogsnation. Men visste du att danskarna är föregångare i arbetet med att hitta frönkällor som är resistenta mot Asksjuka? I september har du möjligheten att lära dig mer om detta och många andra intressanta ämnen på NordGen Skogstemadag.

NordGen Skog är i första hand en mötesplats som samlar skogsfolk från alla de nordiska länderna för att diskutera vikten av att ha starka skogar med en genetisk mångfald som förnyas på ett hållbart sätt. Varje år arrangerar vi två olika temadagar som fokuserar på de här frågorna. Nu i höst är det Danmark som är värd för temadagen som arrangeras av NordGen i samarbete med Danske Planteskoler och Den danska Naturstyrelsen.

”Temat för den här dagen i september är Utveckling inom etablering och odling av skog. På förmiddagen inleder vi med flera olika interessanta föreläsningar, om till exempel användning av drönare i skogsarbetet och hur man väljer robusta trädarter som trivs i ett varmare och våtare klimat. På eftermiddagen arrangeras en exkursion där vi bland annat får se en skog som utvecklas för att ge högsta möjliga biologiska mångfald, säger Kjersti Bakkebø Fjellstad, sektionsledare på NordGen Skog.

Temadagen arrangeras i Nødebo, norr om Köpenhamn. Det är gratis att delta men registrering måste ske innan den 23 augusti på länken nedan. Temadagen hålls på danska.

Registrera dig till temadagen här.