Biobanker

Potensiale for biobanker i Norden

Bevaring av husdyrgenetiske ressurser (AnGR) innebærer en kombinasjon av komplementær in situ og ex situ innsats. Kryopreservering skal hovedsakelig fokusere på langtidslagring. I denne sammenheng er det verdt å vurdere lagring av materialer annet enn sæd, embryoer og oocytter, som somatiske celler eller nukleært DNA. Lagring av slike materialer gir en ny dimensjon til betydningen av AnGR foruten den direkte bruk i husdyrproduksjon. Materiale kan benyttes som informasjonskilde for grunnleggende så vel som anvendt forskning ved å knytte biologiske prøver til fenotypisk, genetisk og cellulær informasjon. Komparativ og evolusjonær informasjon har økende verdi på grunn av bruk av nye molekylære og/eller genuttrykksteknologier.

Vi har etablert en ekspertgruppe, hovedsakelig fra nordiske land, for å vurdere og diskutere potensialet for biobanker av alle typer AnGR-materialer i Norden. En artikkel ble publisert i juli 2016 i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS Biology. Disse synspunktene vil bli distribuert for å generere fokus og forhåpentligvis finansiering for biobankaktiviteter for husdyr.