Fjørfe

Fjørfegenetiske ressurser

Kindahöns. Bilde: Elin Pettersson.

Hvam videregående skole i Norge opprettholder en levende genbank av norske fjørfelinjer. Genbanken ønsker å utvide sin virksomhet til nordiske raser. Prosjektet tar sikte på å øke effektiviteten i styringen av fjørfegenbanken, samt forbedre forståelsen av behovet for genetisk mangfold og verdien av linjene på Hvam.

En database over stamtavler er etablert, i tillegg til at det også utvikles et grensesnitt for daglig bruk i styring av genbanken. Genetisk karakterisering av en del av linjene fra Hvam er i gang.

Prosjektet er delvis finansiert av Norsk genressurssenteret.