HemHusdyrProsjekterKarakterisering

Karakterisering

Karakterisering av nordiske husdyrraser

Nordiske husdyrraser foreslås ofte at være lokalt tilpasset, genetisk forskjellig og å utrykke unike fenotyper, for eksempel i form av en distinkt smak av produkter fra de forskjellige raser. Disse påstander er imidlertid ofte dokumentert. Derfor er det behov for 1) å samle informasjon om innsikt fra karakteriseringsprosjekter utført på nordiske husdyrraser og 2) identifisere kunnskapsbrister av betydning for bevaring og bærekraftig bruk. Basert på denne informasjonen strategier for dokumentasjon og karakterisering av nordiske husdyrraser kan bli utviklet.

En referanseliste over publikasjoner om karakterisering av nordiske husdyrgenetiske ressurser ble utgitt i 2015, som vil bli brukt til å skrive en review-artikkel av genetisk og fenotypisk karakterisering av nordiske raser.

Basert på resultatene fra artikkelen vil NordGen Rådet for Husdyrgenetiske Ressurser bli konsultert om videre tiltak, for eksempel å søke forskningsmidler for prosjekter om genetisk og fenotypisk karakterisering av nordiske husdyrraser.