Kystgeit

 

Kystgeit. Fotograf: Anna Rehnberg | NIBIO | Norsk genressurssenter.

Kystgeit er en norsk geiterase som historisk ble brukt til kjøtt produksjon. I dag er det rundt 400 individer av Kystgeit, hvorav noen lever i naturen på øyene Skorpa og Sandsøya i Sunnmøre.

Det er behov for å forstå tilpasning og genetisk mangfold av denne populasjonen for å kunne utarbeide en kunnskapsbasert bevaringsplan. NordGen er ansvarlig for genetiske analyser i dette prosjektet, som ledes av NIBIO, og inkluderer også Norsk Genressurssenter, Søre Sunnmøre landbrukskontor og Mattilsynet.

For bilder og en kort oversikt over en ekskursjon til øya Skorpa i 2015, vennligst se her. Vi gleder oss til å finne ut mer om denne sjeldne rasen!