HemHusdyrProsjekterNordisk Brunbi

Nordisk Brunbi

Nordiske brunbier (Apis mellifera mellifera). Bilde: Joachim Tscherpel.

Den brune bien, Apis mellifera mellifera, er den opprinnelige nordiske bien. På 1900-tallet introduserte birøkter andre underarter av honningbier til det opprinnelige utbredelsesområdet for den brune bien. Det førte til fortrengning og hybridisering av den brune bien, slik at denne er kritisk truet i dag.

Et tidligere prosjekt sammenfattet status av brunbier i Norden og en handlingsplan for bevaring av brune bier ble skrevet. I oppfølgingen av dette, fokuserer vi nå på to aktiviteter:

  1. Innsamling av kunnskap om birøktmetoder som er spesifikke for den brune bien, til publikasjon i en offentlig tilgjengelig wiki.
  2. Fremme det nordiske nettverket av birøktere og andre relevante aktører for å koordinere aktiviteter rundt bevaring og bærekraftig bruk av brune bier.