NordMeat

NordMeat – karakterisering av kjøtt fra nordiske raser

Det mangler komparativ kunnskap om kjøttkvalitet fra nasjonale nordiske raser. Mulige ulikheter i kjøttet fra forskjellige raser kunne være nyttig til utvikling av nisjeprodukter fra nasjonale raser.

NordGen skal etablere et forskningsnettverk fra nordiske og muligens også baltiske land for å stimulere og koordinere aktiviteter som karakteriserer kjøtt fra nasjonale raser.

Funksjonelle ulikheter i kjøttkvalitet vil bli dokumentert og bruk av dem vil bli fremmet.