NordMilk

NordMilk- karakterisering av melk fra nasjonale Nordiske kuraser

Tidligere studier på raser Holstein, Jersey og Svensk Röd och Vit Boskap (SRB) har vist betydelige raseforskjeller i melke egenskaper. Imidlertid har melk fra de nasjonale nordiske raser aldri blitt systematisk karakteriser. Karakterisering av funksjonelle og fysiske egenskaper, for eksempel med hensyn til ysting eller helsefremmende egenskaper, vil være nyttig for å sikre bærekraftig bruk av disse raser.

Et nettverk av forskningsgrupper fra de nordiske landene er etablert for å generere og koordinere aktiviteter for karakterisering melk fra de nasjonale nordiske kuraser. NordGen fungerer som sekretariat for nettverket. Nettverket er finansiert av Nordisk komité for landbruks- og matforskning (NKJ) i 2016-2017.

NordGen deltar også i nasjonale prosjekter:
1) ”SOBCows, Specialized organic breeding goals and breeding schemes for dairy cattle”, 2016-2018, Danmark. NordGen sitt ansvar: Bruk av nasjonale raser i økologisk produksjon.
2) Bionær prosjekt ”Potensialer i kvalitetsmelk fra gamle norske kuraser” 2014-2016, Norge. NordGen sitt ansvar: planlegging og statistikk