ReIGN

ReIGN: Reinbruk i en globaliserende nord – robusthet, tilpasninger og veier for handlinger

Reinsdyr i Nord-Sverige. Fotograf: Linn Fenna Groeneveld.

ReIGN-prosjektet er et nordisk kompetansesenter, Nordic Center of Excellence, som har til hensikt å forstå hvordan klimaendringer vil påvirke reindrift i Norden.

NordGen vil bidra til arbeidspakken om genetiske ressurser, biologisk mangfold og avl; spesielt fokus på evaluering og implementering av selektive avlsprogrammer. Denne arbeidspakken er generelt opptatt av:

– Finne ut opprinnelsen til forskjellige linjer av reinsdyr i Skandinavia og deres betydning for den tidlige domestiseringsprosessen
– Estimere hvordan raske robusthet-relaterte egenskaper vil respondere på drivere som påvirker endringer i miljøet
– Evaluere mulighetene og nytten til å forbedre produksjonseffektiviteten i reindrift gjennom implementering av selektive avlsprogrammer