HemHusdyrRessurserBrunbie wiki

Brunbie wiki

Informasjon om nordisk brunbie i Wikipedia er ment å være en nyttig ressurs for alle som har brune bier (Apis mellifera mellifera).

Den brune bien, Apis mellifera mellifera, er den opprinnelige nordiske bien. På 1900-tallet introduserte birøktere andre underarter av honningbier til det opprinnelige utbredelsesområdet til den brune bien. Det førte til fortrengning og hybridisering av den brune bien, slik at den er kritisk truet i dag. Verdien av disse biene, som sannsynligvis er godt tilpasset det nordiske klimaet, blir mer og mer anerkjent og bevaringsarbeidet pågår!
Denne wikien ble opprettet av Brown Bee-nettverket, som er en gruppe av birøktere og forskere som er interessert i å redde den brune bien fra utryddelse i Norden. NordGen Husdyr fungerer som gruppens sekretariat. I utgangspunktet ble det utarbeidet en rapport om statusen for brunbie i Norden og Baltikum. Denne rapporten, publisert i 2014, kan lastes ned her. Et år senere ble rapporten fulgt opp av en handlingsplan for bevaring av den nordiske brune bien. Denne wikien er et resultat av handlingsplanen.