EFABIS

European Farm Animal Biodiversity Information System

Den nordiske EFABIS-noden erstatter EFABIS fysiske nasjonale noder i de nordiske landene. De nasjonale koordinatorene fra de fem nordiske landene, Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, kan nå legge inn sine nasjonale data i den nordiske EFABIS-noden. De nasjonale dataene blir deretter videreført til den europeiske noden og derfra til det globale nivået på DAD-IS.

Denne regionale nordiske noden inneholder bare data fra de nordiske landene, i motsetning til også å motta globale data fra nodene på høyere nivå. Denne oppsettet ble valgt fordi mange av rapportene blir lettere lesbare og mer meningsfulle når man er interessert i en nordisk oversikt.

Hvis du er interessert i rapporter som inkluderer de globale dataene, vennligst fortsett til den europeiske EFABIS-noden.