HemSkogInvasiva skadedjur och sjukdomar i fokus på NordGen Skogs konferens

Invasiva skadedjur och sjukdomar i fokus på NordGen Skogs konferens

Datum: 19.09.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Lise Lykke Steffensen, CEO of NordGen, opening the conference.

Utanför konferenslokalen syns ångan stiga från de varma källorna i det karga landskapet. Skogen kan tyckas avlägsen, men i det här rummet är den central. Diskussionerna och föreläsningarna rör framtidens skog. På NordGen Skogs konferens i Island handlar årets tema nämligen om hur man på ett tidigt stadium kan upptäcka och hantera invasiva skadedjur och sjukdomar som angriper skog. Intresset är stort.

”Mindre skitsnack, mer skog” står det på isländska på t-shirten som föreläsarna får som tack när de avslutat sina föredrag. Det är ett uttryck för de isländska skogsarbetarnas frustration. Enligt dem pratar de politikerna i landet gärna pratar om hur viktig skogen är, men utan att det leder till några konkreta åtgärder. Island är fortfarande ett väldigt trädfattigt land.

– När de första bosättarna kom till Island för omkring 1 100 år sedan var mer än en fjärdedel av ön täckt av skog, främst glasbjörk. Idag är den siffran nere på 1,5%, säger Gunnar Halldorsson, som arbetar på Soil Conservation Service, en institution som arbetar för att hantera erosionsproblemen i Island.

Ett sätt att hantera erosionen är just att plantera träd. I många fall väljs träd som inte funnits på Island tidigare. Ungefär en tredjedel av alla träd på Island är så kallade exotiska trädarter.

– Med importen kommer även nya skadedjursarter som inte funnits på Island tidigare. Dessa är ett signifikant hot mot skogarna på Island, säger Gunnar Halldorsson.

Mötesplats för Nordens skogsfolk

NordGen Skogs årliga konferenser samlar skogsintressenter från hela Norden. Syftet är att skapa mötesplatser och föra samman människor som kan utbyta kunskaper, erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

– När det gäller skogar är det många som talar om hur viktiga de är. Men vi lever samtidigt i en värld som ändrar sig snabbt. Det är inte lika många som talar om de hot som sjukdomar och skadedjur utgör mot skogen, till viss del beroende på klimatförändringarna, säger Lise Lykke Steffensen, direktör för NordGen, när hon öppnar konferensen.

Relevanta föreläsare

Hoten som invasiva sjukdomar och skadedjur innebär förvärras ytterligare av den internationella handeln. Det lyfte Professor Hught Evans från Forest Research i Storbritannien i sin föreläsning.

– Global handel, klimatförändringar och internationell rörlighet skapar en situation som bäddar för nya skador mot träd på nya platser. Men samtidigt gör den massiva ökningen av handel och de stora volymerna det handlar om det omöjligt att kontrollera allt, säger han.

Men hur kan en lösning då se ut och vad behöver göras? Professor Evans fokuserade på att vi behöver lägga kraft på att kartlägga riskerna med både kända och okända skadedjur samt hur de kan minimeras. Halldór Sverrison, Icelandic Forest Service, pekade på att förädling är viktigt och berättade om hur hoten från bladrost bland popplar kunnat reduceras med hjälp av det arbetet. Hans Peter Ravn från Köpenhamns universitet lyfte vikten av det internationella samarbetet, särskilt det nordiska.

– Samarbetet mellan grannländer är viktigt för att utarbeta ett tidigt varningssystem. Men vi behöver även skapa ett internationellt nätverk. Studentutbyten är en god början, säger han.

Exkursion bland vulkanskogar

Föreläsarna under konferensen väckte många tankar bland deltagarna. Som tur är har de ytterligare en dag på sig att diskutera problemen och hur de kan lösas. NordGen Skogs konferenser anordnas nämligen alltid i anslutning till en exkursion.

– Den här gången kommer vi bland annat att få se skog som växer nätt intill den aktiva vulkanen Hekla. Vi kommer även besöka växthus och forskningsfält som arbetar med frågorna vi tagit upp under konferensen. Det kommer, som vanligt, att bli en väldigt intressant och lärorik resa, säger Inger Sundheim Fløistad, seniorrådgivare på NordGen Skog.

Nästa konferens kommer att arrangeras i Norge under hösten 2020. Den sammanfaller med NordGen Skogs 50-årsjubileum så då kan vi förvänta oss något alldeles extra.