HemPressebesøk

Pressebesøk

Svalbard globale frøhvelv er et av verdens sterkeste symboler på betydningen av å ta vare på planter for framtidig matproduksjon og menneskets mulighet for overlevelse. For å øke kunnskap om og interesse for dette har media og presse vært velkommen til å besøke Frøhvelvet, – til tross av strenge sikkerhetsrutiner. For tiden pågår omfattende utbedringsarbeider på tunnelen inn til selve frølageret og hvelvet er derfor stengt for alle besøk.

 

Frøhvelvet er ubemannet, og besøk fra pressen blir derfor organisert i sammenheng med andre oppgaver som NordGen utfører i Frøhvelvet ved noen få anledninger gjennom av året. Besøk ordnes normalt de samme ukene som nye frø legges inn, ved de såkalte Seed Vault openings, som blir annonsert i god tid på forhånd. Normalt blir det arrangert tre ordinære Seed Vault openings hvert år, den første i februar/mars, den neste i april/mai/juni og den siste i oktober. Se Kalendersiden for datoer.

Fram til 2018 fikk media og andre besøkende adgang til å besøke også innsiden av frøhvelvet, selve lageret der frøene ligger. Av sikkerhets hensyn er Frøhvelvet nå stengt for besøk.

Medieoppmerksomhet verdsettes

Siden Frøhvelvet ble åpnet i 2008 har NordGen og samarbeidspartnerne tatt imot mer enn 200 mediateam; TV, radio, fotografer og video produsenter, journalister fra aviser og tidsskrifter og kunstnere av ulike slag som viser arbeider relatert til frøhvelvet i utstillinger og i ulike typer av arrangementer.

Journalister og kunstnere som planlegger å reise til Svalbard for å lage reportasjer eller annet stoff om Frøhvelvet anbefales å gjøre avtaler om besøk før datoer fastsettes og billetter bestilles.

Journalister og artister som ønsker å besøke Frøhvelvet må på forhånd beskrive sine prosjekter og publikasjonsplaner og dokumentere identitet og tilhørighet til seriøse media. Frøhvelvet tillates  ikke brukt i reklame eller andre kommersielle sammenhenger.