HemPressebesøk

Pressebesøk

Svalbard globale frøhvelv er et av verdens sterkeste symboler på betydningen av å ta vare på planter for framtidig matproduksjon og menneskets mulighet for overlevelse. På grunn av dette, og på tross av strenge sikkerhetsrutiner, får media og journalister begrenset adgang til Frøhvelvet, slik at mediedekning kan bidra til å øke allmenn kunnskap og politisk vilje til global innsats for å bevare plantemangfold og utvikle matproduksjon.

 

Den rimfrosne døra som leder inn til fjellhallen der frøene er lagret ved minus 18oC har fascinert mange fotografer og videoprodusenter.

Frøhvelvet er ubemannet, og pressebesøk blir derfor organisert i sammenheng med andre oppgaver som NordGen utfører i Frøhvelvet ved noen få anledninger gjennom av året. Besøk ordnes normalt de samme ukene som nye frø legges inn, ved de såkalte Seed Vault openings, som blir annonsert i god tid på forhånd. Normalt blir det arrangert tre ordinære Seed Vault openings hvert år, den første i februar/mars, den neste i april/mai og den siste i oktober. Se Kalendersiden for datoer.

Medieoppmerksomhet verdsettes

Siden Frøhvelvet ble åpnet i 2008 har NordGen og samarbeidspartnerne gjennomført besøk for mer enn 200 mediateam; TV, radio, fotografer og video produsenter, journalister fra aviser og tidsskrifter og kunstnere av ulike slag som viser arbeider relatert til frøhvelvet i utstillinger og i ulike typer av arrangementer.

Journalister og kunstnere som planlegger å reise til Svalbard for å lage reportasjer eller annet stoff om Frøhvelvet anbefales sterkt å gjøre avtaler om besøk før datoer fastsettes og billetter bestilles. Mange journalister har ikke fått besøke Frøhvelvet fordi NordGen ikke har hatt personale på Svalbard til å ta hand om besøkende på de aktuelle tidspunkt.

Journalister og artister som ønsker å komme inn i Frøhvelvet må på forhånd beskrive sine prosjekter og publikasjonsplaner og dokumentere identitet og tilhørighet til seriøse media. Frøhvelvet tillates  ikke brukt i reklame eller andre kommersielle sammenhenger.