HemHusdjurMjukvaruprogram och genomisk selektion diskuteras i Oslo

Mjukvaruprogram och genomisk selektion diskuteras i Oslo

Datum: 29.11.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Två bruna kor av rasen Finnko tittar in i kameran på en grön äng

Finncattle is one threatened Nordic native breed which where EVA has been used for sustainable breeding.

Den här veckan arrangerar NordGen Husdjur en workshop om optimal bidragsselektion i Oslo. En stor del av kursen rör mjukvaruprogrammet EVA som kan användas för att övervaka risken för inavel och ge rekommendationer för optimal avling. EVA finns tillgängligt för gratis nedladdning via NordGens hemsida.

Deltagare från både nordiska och andra europeiska länder tillbringar tid i Oslo den här veckan för att delta i NordGen Husdjurs workshop om genomisk selektion. En av deltagarna, Stefano Biffani, arbetar som seniorforskare på det italienska forskningsrådet. Som en tidigare genetisker valde han att ta tillfället i akt och lära sig mer om EVA och få hjälp med att förstå programmet.

Jag arbetar med får, getter och bisonoxar och är väldigt intresserad av att använda EVA på mina egna data. I Italien har vi mer än 80 olika raser av får och get och de flesta av dem har ett begränsat antal individer. Därför är det viktigt med effektiva verktyg för att begränsa inaveln och fastställa släktskap. Jag har utvecklat ett verktyg på egen hand men jag märker att EVA är ett mycket bättre alternativ, säger Stefano Biffani.

Ger avelsrekommendationer

Moderna avelsprogram som använder både avancerade, statistiska och molekylära genetiska metoder och teknologier ger fina resultat när det gäller genetiska egenskaper, men riskerar att öka problem med inavel. Deltagare i EVA-wokrshopen arbetar framför sina datorer.Detta har lett till att behovet av verktyg som övervakar och kontrollerar risken för inavel i en population ökar. Ett sådan verktyg är optimal bidragsselektion (OCS). Mjukvaran EVA i sin tur ger förutsättningar för långsiktiga avelsbeslut som tar hänsyn både till genetiska egenskaper och risk för inavel. EVA har använts med lyckade resultat på både kommersiella och hotade populationer i de nordiska och baltiska länderna.

Gratis att använda

Till skillnad från många andra liknande program är EVA gratis att ladda ned och använda. Men det rekommenderas att man deltar i en workshop som NordGen anordnar för att lära dig mer om hur man använder programmet. Mer information om EVA och länk till nedladdningen kan du hitta genom att följa den här länken.

Line Sass Kierkegaard, advisor NordGen Farm Animals

Vi har bråda dagar här i Oslo den här veckan. Många av deltagarna inser att det kan vara svårt att lära sig ett helt nytt mjukvaruprogram på egen hand. Därför fokuserar vi mycket på praktiska övningar som främjar deltagarnas förmåga att självständigt arbeta med programmet. Alla deltagare är väldigt angelägna om att lära sig mer, det är fantastiskt att se. Förhoppningsvis kan detta leda till ett mer hållbart avlande och nyttjande av husdjursgenetiska resurser, säger Line Sass Kierkegaard, rådgivare på NordGen Husdjur.