HemUncategorized @skandNordGen beviljas 10 miljoner DKK

NordGen beviljas 10 miljoner DKK

Datum: 07.02.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Uncategorized @skand, Växter
NordGen får 10 miljoner DKK över fem år

Grobarhetstester utförs genom att lägga frön på en agarplatta med näringslösning.

På de nordiska samarbetsministrarnas möte i Island beslutades det idag att NordGen ska få ytterligare 2 miljoner danska kronor årligen under fem år framöver. Satsningen är ett viktigt steg för att säkra att NordGen uppfyller sitt uppdrag som de nordiska ländernas genbank och kunskapscenter för genetiska resurser.

NordGen har under många år kämpat med en alltför stor arbetsbörda som lett till att vi under de senaste många åren hamnat på efterkälken med vissa  uppgifter.  Även om NordGen arbetat intensivt för att komma ikapp har det blivit tydligt att en extra insats är nödvändig.  Därför är de nordiska ministrarnas beslut att tillfälligt öka NordGens anslag ett välkommet initiativ som kommer att betyda mycket för den genetiska mångfalden.

– Det här är fantastiska nyheter för oss. Pengarna innebär att vi kan bevara frön med egenskaper som är viktiga för vår framtida matproduktion, säger NordGens direktör Lise Lykke Steffensen.

Viktig framtidssäkring

Genetisk mångfald är en förutsättning för att kunna utveckla grödor som kan stå emot de utmaningar klimatförändringarna innebär för jordbruket. I en genbank som NordGen säkrar man den genetiska mångfalden genom att spara nedfrusna frön från närmare 35 000 olika sorters växter. Men fröna kan inte ligga i frysarna för evigt. Förr eller senare dör de. En stor och viktig del av varje genbanks arbete är därför att kontrollera frönas grobarhet med jämna mellanrum. När grobarheten sjunker måste fröna uppförökas, det vill säga planteras för att ge nya växter med frön som kan skördas och ersätta de gamla.

Fick stora frödonationer

För ungefär tio år sedan fick NordGen flera stora frödonationer i samband med att många växtförädlare lade ner sina verksamheter. Eftersom vi inte hade kapaciteten att ta hand om alla dessa frön blev många av dem liggande i våra frysar.

– Att vi nu beviljats sammanlagt 10 miljoner danska kronor innebär att vi äntligen kan ta hand om dem på ett tillfredsställande sätt. Det är en otroligt glädjande nyhet, för både oss och framtida generationer, säger Lise Lykke Steffensen.