HemSvalbard globale frøhvelvNordGen får varmt välkomnande vid genbanksbesök i Thailand

NordGen får varmt välkomnande vid genbanksbesök i Thailand

Datum: 09.11.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Svalbard globale frøhvelv, Uncategorized @skand, Växter

I somras besökte representanter från två thailändska genbanker NordGen i Alnarp. Nu besöker vi dem. Samarbetet mellan NordGen och Thailand har pågått sedan 2013. Syftet är att, som en del i det internationella samarbetet mellan genbanker, utbyta kunskap och erfarenheter. Men vi diskuterar även framtida inläggningar av fröer i Svalbard Global Seed Vault.

En stor banderoll välkomnar NordGens direktör Lise Lykke Steffensen och Frövalvskoordinator Åsmund Asdal till Department of Agriculture (DOA) i Thailand, utanför Bangkok. Under en vecka har NordGens representanter i Thailand ett späckat program med aktiviteter som syftar till att fördjupa samarbetet mellan NordGen och Thailand.

– Just nu håller vi på att etablera ett nationellt centrum för genetiska resurser och då behöver vi inspel från flera olika samarbetsinitiativ. Genom vårt samarbete och utbyten under de senaste åren har vi inspirerats av NordGens roll. Både för att de fungerar som ett center för fem olika länder och för att de har integrerat genetiska resurser inom olika områden, säger Kunyaporn Pipithsangchan, Direktör vid Genebank Research and Development Group at the Department of Agriculture.

Lång historia av samarbete

NordGen och DOA har samarbetat under flera år, både genom personalutbyten och andra aktiviteter. Den här gången vad NordGens personal inbjuden för att delta i Conference of National Plant Genetic Resources Center (NPGRC) Master Plan Committee in Bangkok. NordGen höll föreläsningar om Nordiskt samarbete inom genetiska resurser, om NordGens frölaboratorium och frötestningsprogram samt om Svalbard Global Seed Vault. Konferensen öppnades av Mr. Luck Wajananawat, Deputy Minister of Agriculture and cooperatives, som underströk vikten av att bevara genetiska resurser och värdet av internationellt samarbete. NordGens direktör, Lise Lykke Steffensen, håller med.

– Att arbeta i en genbank innebär att arbeta internationellt. Inget land är en isolerad ö när det gäller att rädda vårt genetiska arv. Vi måste samarbeta med andra länder och i det sammanhanget är våra kontakter med Thailand helt ovärderliga. Det gör mig också väldigt glad att se att de inspireras av hur vi i de nordiska länderna valt att samarbeta kring genetiska resurser, säger hon.

Redan 2013 besökte den thailändska prinsessan Maha Chakri Sirindhorn Svalbard för att lägga in 150 sorters fröer från Thailand i Svalbard Global Seed.

– Sedan dess har tre olika genbanker i Thailand deponerat frön. Nu senast var det DOA:s genbanker som signerade depositörsavtalet och deponerade fröer i augusti, säger Åsmund Asdal, frövalvskoordinator på NordGen.

Ny genbank signerade avtal

Under mötena i Thailnad har flera genbanker indikerat att de vill lägga in frön på Svalbard. Och det gäller både genbanker som redan deponerat frön och nya genbanker.

– Det nya nationella center som bildas nu, NPGRC, kommer att fungera som en paraplyorganisation för många av de olika institutionerna som har frösamlingar. Det kommer förmodligen att göra det lättare att organisera frödeponeringar till Frövalvet i framtiden, säger Åsmund Asdal.

– Ett av NPGRC:s uppdrag är att fungera som ett center för bevarandet av växtgenetiska resurser som anses vara nationalskatter. Men det ska även jobba med databaser som håller information om växtgenetiska resurser, forska på resirserna och utveckla nya tekniker för hur resurserna kan bevaras och användas på ett hållbart sätt, säger Kunyaporn Pipithsangchan.

Här kan du se en film från när representanter från Thailand besökte NordGen i somras.