HemUncategorized @skandNordGen firar 10-årsjubileum i den genetiska mångfaldens tecken

NordGen firar 10-årsjubileum i den genetiska mångfaldens tecken

Datum: 07.09.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Uncategorized @skand, Växter

Vid jubileet kommer ost från Finngeten, en finsk lantras, att serveras.

Finsk getost. En svensk, blå anka. Dansk kålrabbi och norsk skogsforskning. Dessutom delar av ett globalt frövalv. När NordGen firar sitt 10-årsjubileum sker det i både den genetiska och nordiska mångfaldens tecken.

Idag bjuds det till fest i Alnarp, när NordGen, Nordens kompetenscenter för genetisk mångfald, fyller tio år. Omkring 150 inbjudna gäster deltar i firandet och får därmed chansen att lära sig mer om vårt arbete och varför genetisk mångfald är viktigt.

– Genetisk mångfald är naturresurser som är värda mycket mer än olja och diamanter. Det är resurser som finns lagrade i växterna vi odlar, djuren vi föder upp och skogen vi planterar. De ger oss mat, virke, drivmedel och mediciner. Genetiska resurser har dessutom potential att lösa många av de problem vi står inför med tanke på klimatförändringarna, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.

Unikt samarbete

NordGen är inte bara ett kunskapscenter utan även en genbank som bevarar genetiska resurser i form av frön och jobbar för att dessa ska komma samhället till nytta. Den här typen av genbanker finns i hela världen eftersom de flesta länder lovat att ta hand om sina genetiska resurser genom en mängd internationella avtal. Men NordGen är unikt på så vis att det är en regional genbank. De nordiska länderna har nämligen enats om att samarbeta kring uppdraget att ta vara på den speciella flora och fauna kopplad till mat och lantbruk, som trivs på våra nordliga breddgrader.

– NordGen är ett praktexempel på hur nordiskt samarbete leder till konkret nytta. När vi gör saker tillsammans kan vi uppnå större effektivitet och dra nytta av varandras kompetenser inom de nordiska länderna, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiskt Ministerråd och en av gästerna på 10-årsjubiléet.

Erfaren tioåring

För att bara vara tio år gammal har NordGen samlat på sig förvånansvärt mycket kunskap och kompetens. Men så har institutionen å andra sidan en diger historia. Redan 1979 bildades Nordiska Genbanken (NGB) som än idag lever kvar i namnen på våra fröprover. (NGB555 heter till exempel den kålrabbi som ingår i buffén som serveras under NordGens firande idag). 2008 slogs NGB samman med samarbetsorganen Nordisk Genbank Husdjur (NGH) samt Nordisk Skogsbruks Frö- och Planteråd och NordGen bildades.

– Det var under det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2006 som man såg vilka synergieffekter som kunde uppnås genom att slå samman de här olika organen, säger Lise Lykke Steffensen som arbetade intensivt med de bakomliggande förhandlingarna kring bildandet av NordGen på den tiden.

Arbetet fortsätter

Idag firar vi men det oupphörliga arbetet med att bevara vår genetiska mångfald fortsätter. Efter den varma och torra sommaren har det blivit än tydligare att vi måste vara beredda att ta fram nya grödor som klarar mer extremt väder. Vi måste bevara våra lantraser som kan leva på tåligare fodergrödor och vi behöver en skog med genetisk mångfald som kan stå emot nya sjukdomar och insektsangrepp.

Grattis till de tio första åren, NordGen – nu ser vi fram emot de kommande!