HemHusdjurNordGen Husdjur flyttar till miljö- och biovetenskapligt universitetet

NordGen Husdjur flyttar till miljö- och biovetenskapligt universitetet

Datum: 16.09.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås.

NordGen Husdjur kommer i fortsättningen att finnas på NMBU:s campus

Idag flyttar NordGen Husdjur till Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet (NMBU) i Ås söder om Oslo. Flytten kommer att ge ett ännu tätare samarbete med den forskning som sker inom husdjursgenetiska resurser. NMBU ligger fortfarande bara ett stenkast från NordGens Husdjurs tidigare kontor på Norskt institut för bioekonomi (NIBIO). Det nära och givande samarbete som funnits med Norskt Genresurscenter kommer att försätta även i framtiden.

NordGen Husdjur arbetar för ett hållbart bevarande och nyttjande av husdjursgenetiska resurser i Norden. Det innebär att vi vill att hotade lantrasdjur som fjällkon, den isländska geten och fjordhästen ska finnas kvar även i framtiden.

– I och med flytten får vi mer ändamålsenliga lokaler och kommer närmare med den allra senaste forskningen kring husdjursgenetiska resurser. Det är viktigt eftersom så många av våra lantrasdjur är kritiskt hotade. I många av de nordiska länderna ligger deras överlevnad helt i händerna på engagerade eldsjälar, säger Mervi Honkatukia, sektionsledare NordGen Husdjur.

Vill skapa incitament

En viktig beståndsdel i NordGen Husdjurs arbete är att skapa incitament för bönder att välja att hålla lantrasdjur istället för kommersiella raser som ger högre avkastning. Två exempel på det är projekten NordMilk och NordMeat som syftar till att hitta och lyfta egenskaper hos lantrasdjuren som kan konsumenterna kan vara villiga att betala mer för.
NMBU Farm Animals Statue
Statue at NMBU campus.

Vi har bland annat sett att fjällkons mjölk innehåller ett protein som gör det särskilt lämpligt för att producera ost. Och det finns ett stigande intresse bland restauranger att servera kött från till exempel Linderödsgris. Detta är goda nyheter. ”Ät dem för att rädda dem” brukar vi säga om lantrasdjuren, säger Mervi Honkatukia.

NordGen Husdjurs nya adress är Husdyrbygningen, Arboretveien 6, NMBU Campus, Ås i Norge.