HemSkogNordGen Skogs temadag inledd

NordGen Skogs temadag inledd

Datum: 11.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Idag anordnas NordGen Skogs temadag i Akueyri på norra Island. Mer än 150 deltagare från skogsnäringen har kommit hit för att lära sig mer om tillgången på frö och trädförädling – viktig information som krävs för att bygga en robust skog som klarar av även framtidens utmaningar.

 

– Tanken med NordGen Skogs temadagar är att föra samman yrkesfolk inom skogsnäringen för att utbyta kunskap och idéer, säger Kjersti Backebö Fjellstad, sektionsledare för NordGen Skog.

Varje år anordnar NordGen Skog två temadagar för de som arbetar inom skogsnäringen; en på våren och en på hösten. Platsen för temadagarna roterar mellan de nordiska länderna och vanligtvis hålls temadagen på det lokala språket i landet. Intresset för temadagarna är stort och dagens evenemang är inget undantag. I stort sett alla som arbetar med skog på Island är här.

Olika förutsättningar

De nordiska länderna är sinsemellan väldigt olika när det gäller skog. Sverige och Finland är de stora skogsländerna, med stora arealer som täcks av skog – främst tall och gran. Norge är väldigt restriktiva med vilka trädslag de planterar under tiden som Danmark och Island, som har som mål att öka sin skogliga areal, är mer experimentella.
– Men vi har också saker som förenar oss. Vi har en lång tradition av att använda trä, har liknande väder och behöver alla förbereda oss för hur ett förändrat klimat kommer att påverka våra skogar, säger Kjersti Backebö Fjellstad.

Viktigt med genetisk mångfald

Oavsett vilken syn man har på skogen och hur den ska användas är det viktigt att bevara en genetisk mångfald.
– Genetisk mångfald är viktigt för att få en motståndskraftig skog – en skog som kan stå emot sjukdomar, insektsangrepp och kanske även ett förändrat klimat. Inavel innebär även bland träd en mängd olika problem, säger Ellinor Edvardsson som arbetar på skogsföretaget Holmen i Sverige.

Hon får medhåll av Öyvind Meland Edvardsen som arbetar med fröhantering på det norska Skogfröverket. Han berättar att det är självklart för dem att säkra den genetiska mångfalden när de samlar in frön.

– Vi ser till den genetiska mångfalden på olika sätt. Dels behöver vi ha en viss mängd kottar, stor areal och många träd. Dessutom blandar vi våra insamlade frön med andra som samlats in på andra ställen med samma förutsättningar. I en omgång har vi därmed frön från flera hundra träd, säger han.

Kjersti Backebø Fjellstad är sektionsledare för NordGen Skog.
Ellinor Edvardsson arbetar på plantskolan Holmen i Örnsköldsvik.
Hof heter konferensanläggningen i centrala Akureyri där temadagen arrangeras.
Øyvind Meland Edvardsen är fröexpert och arbetar på norska Skogfröverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temadagen i Akueyri hålls den 11 april, 2018 på konferenscentret Kea.

Alla presentationer från dagens talare kommer att publiceras här på NordGens hemsida längre fram.