HemVäxterNordiska ministrar diskuterade NordGen på möte i Haparanda

Nordiska ministrar diskuterade NordGen på möte i Haparanda

Datum: 29.06.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

NordGen är unik i sin ställning som genbank såtillvida att vi är en regional genbank. Vi bevarar och underlättar nyttjandet av genetiska resurser i alla de nordiska länderna, gemensamt. Det innebär att vår verksamhet ibland också behöver diskuteras av de olika ländernas ministrar. Det sker denna veckan i Haparanda, på det nordiska ministermötet som arrangeras där.

En gång om året träffas de nordiska ministrarna för att diskutera sina respektive ansvarsområden. När NordGen och arbetet med genetiska resurser diskuteras görs det av de ministrar som ingår i nordiska ministerrådet för fiske- och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS). Ett centralt tema för det här mötet var att finna hållbara förutsättningar för NordGens verksamhet.

– NordGen är den institution som kanske allra bäst klarar att visa konkreta resultat av det nordiska samarbetet. Det arbete NordGen gör för att bevara genetiska resurser är osedvanligt viktigt – för alla de nordiska länderna, säger Jon Georg Dale (FrP), Norges lantbruks- och matminister.

Konkret nordiskt nytta

Varje enskilt land har ett ansvar, enligt flera internationella avtal, för att ta hand om och underlätta det hållbara nyttjandet av sina genetiska resurser. Vi i Norden har valt att samarbeta över landgränserna för att uppfylla detta ansvar  – ett tydligt exempel på hur NordGen bidrar till konkret, nordisk nytta. En av många anledningar till samarbetet är att vi i de nordiska länderna har så många gemensamma beröringspunkter, inte minst vad gäller klimat- och ljusmässiga förhållanden. Men samarbetet gör också att länderna sparar pengar.

– NordGen är ett av de viktigaste instrumenten som lantbruks- och matministrarna har. Utan NordGen skulle alla länderna stå inför stora nationella uppgifter som de skulle behöva hantera själva, på ett mycket mindre kostnadseffektivt sätt, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet.

I år är det Sverige som innehar ordförandeskapet för det nordiska samarbetet och det är därför ministermötet arrangeras i Haparanda, Sven-Erik Buchts (S) hemstad.