HemSkogNötskrikan bistår med välkommen hjälp vid ekollonplantering

Nötskrikan bistår med välkommen hjälp vid ekollonplantering

Datum: 29.01.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Foto: Pär Fornling

Visste du att nötskrikan kan användas för att plantera ekar? Och att ett av de största hoten mot de unga plantorna är älgar och rådjur? Det är några av slutsatserna efter en workshop som anordnades med hjälp av medel från NordGen och SNS skogstipendium.

 

Fram till den 15 februari kan du, som genom ditt jobb eller studier verkar inom skogsnäringen, söka stipendium från NordGen i samarbete med SNS Nordic Forest Research. Pengarna kan bland annat användas till en resa, ett studiebesök, inköp av utrustning som behövs i utbildningssyfte eller kanske för att anordna en workshop. En av våra tidigare stipendiater, postdok Lars Drössler vid SLU, gjorde just detta – anordnade en workshop som riktade sig till forskare och branschfolk inom skogsnäringen.

Europeiskt utbyte

Deltagarna kom i maj förra året, både från Sverige och andra europeiska länder till Skåne med syftet att utbyta erfarenheter kring hur ek kan gynnas i tall- och granskog. Efter två dagar med olika studiebesök och intressanta diskussioner visade det sig att deltagarna hade mycket att lära av varandra. Flera slutsatser kunde dras efter workshopen, bland annat att däggdjur och fåglar är en välkommen hjälp för att ekarna ska kunna sprida sig.

Nötskrikan samlar in ekollon och myllar ner dem i jorden på ett djup som ger ollonet perfekta förutsättningar för att gro till en planta. Det här har tyskarna satt i system och fått goda resultat. I Brandenburg fylls trälådor med ekollon på hösten och nötskrikan sprider sedan ekollonen 100–200 meter från lådan. Försöken visar att 7 000 plantor per hektar kan planteras med hjälp av lådorna – och nötskrikorna förstås.

Konkreta slutsatser

Andra spännande slutsatser från workshopen var att ekollonens kvalitet kan testas genom att lägga dem i vatten (de som sjunker är bra), att bra ollonår inträffar ungefär vart femte år och att det är lämpligt att plantera täta grupper av ekar med en meters mellanrum i blandskog.
Överlag kom workshopen fram till att bevara barrskog med inslag av ek kan vara fördelaktigt för både ägaren och för ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rekreation och estetiska hänsyn.

Sök vårt skogsstipendium

Vill du också utbyta kunskap och erfarenheter med andra i skogsbranschen? Sök vårt skogsstipendium!

Läs mer och ansök här.

Denna artikel baseras på stipendiaternas rapport samt artikeln ”Nya perspektiv på ekskogsskötsel” som publicerats i nyhetsbrevet Ekbladet (nr 32) från Ekfrämjandet.