Nötskrikan bistår med välkommen hjälp vid ekollonplantering

Visste du att nötskrikan kan användas för att plantera ekar? Och att ett av de största hoten mot de unga plantorna är älgar och rådjur? Det är några av slutsatserna efter en workshop som anordnades med hjälp av medel från NordGen och SNS skogstipendium.   Fram till den 15 februari … Continue reading Nötskrikan bistår med välkommen hjälp vid ekollonplantering